Høvding Gaute Jonsson Meel (på Mel) (130984064) og Katarina Ivarsdotter (130984065)

Gaute og Katarina er mine 23xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Galte.jpg

Gaute ble født 1190 i Kvinnherad, Hordaland. Foreldrene hans var Lendemann Jon Gauteson Ænes og baronesse Inga Vikingdtr. Gaute giftet seg med Katarina Ivarsdotter og en man ikke vet navnet på. Han hadde barna

 • NN Bjarnes mor på Bjarkøy
 • Gaut Unge Gautssøn av Mel
 • Finn på Mel
 • Toralde Gautesson Aspen
 • Tore Gauteson Hatteberg

Ænes-Mel- og Galteslekten


var en mektig slekt i middelalderen. Mange av dem var lendemenn, og etter at de nye adelstitler ble innført, baroner og riddere. De gårder de bodde på, Hatteberg og Mel er senere blitt hovedgård i baroniet Rosendal. Gaute Jonsen på Mel var den største høvding i Gulating lagdømme (hele Vestlandet) i kong Haakon Haakonsens tid og kongens nærmeste rådgiver. Han kjempet på birkebeinernes side i borgerkrigens tid, mens broren Arnbjørn var på baglernes side. En tredje bror, Aaskell, var biskop i Stavanger 1226-54. Alt i 1217 var han lendemann og dro da på en korsferd til Jordsalland, men måtte snu på vegen. Senere finnes han ved alle de viktige hendelser gjennom hele Håkon Håkonson styringstid.

Kjent slekt


BsB.JPG

Bjørnstjerne Bjørnson er rett nedadgående etterslekt av Gautes bror Arnbjørn Galte, og altså 5. tippoldebarn av min nittenmenning (slå den!).

 • Arnbjørn Galte
  • Gunnar II Saltkarl på Holter
   • Tjøstel Fola
    • Sira Eivind (Øivind) Fåle
     • Rønnaug Eivindsdatter
      • Jon Seim
       • Sigrid (Sigrun) Jonsdatter
        • Sevald Lunner
         • Bjørn Lunner
          • Dorthe Bjørnsdatter
           • Anne Tofte
            • Iver Tofte
             • Peder Iversen Bjørke (Bjerke)
              • Anne Pedersdatter Veikle
               • Peder Øystad
                • Mari Schee
                 • Bjørn Pedersen på Ske i Land
                  • Peder Bjørnson
                   • Dikter og forfatter Bjørnstjerne Martinius Bjørnson

Død og begravelse

Gaute døde omkring 1270 i Kvinnherad, Hordaland.

Kilder


 • Geni

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License