Generelle oppdateringer

15.02.2014: Fra min oldemor Ellas fars side så er slekta mi fra Vinger i Hedmark langt bakover, og på 16-1700-tallet dukker skogfinnene opp. Slektsnavnene er Soikkainen og Kavalainen, og disses foreldre er finner.


27.10.2013: jeg tror jeg har bestemt meg for å slå sammen sidene for ektefeller. Nå har jeg én side for hver person, men jeg tenker at én side for hvert ektepar blir mer ryddig, mindre for leseren å forholde seg til, og mindre for meg å holde oppdatert. Jeg har foreløbig gjort dette på noen ektepar, som et prøveprosjekt for å se hvordan det så ut, og det ser, i mine øyne, like oversiktlig ut som før. Jeg kan heller ikke komme på tilfeller der dette oppsettet ikke fungerer, så da kommer jeg nok til å gjennomføre denne endringen. I oversikten er fortsatt alle personer listet opp hver for seg, men ektepar vil da linke til samme side. Jeg har mange hundre sider, så dette kommer til å ta en stund å ferdigstille, men jeg tar det litt etter litt. :)


11.06.2013: fant mange nye opplysninger om grenen til min tippoldemor Olga Prins Lindberg, og jobber nå med å få dette inn. Det er mange sider som skal opprettes, så foreløbig er de bare ført inn i oversikten, og er røde (fordi det ikke finnes noen link til sidene enda).


30.03.2013: holder på å føre på stedsnavn etter navnene i treet, så man raskere kan få en oversikt over hvor de forskjellige kom fra og/eller bodde mest.


22.03.2013: Jeg holder foreløbig på å rydde opp, rette på og legge til ting som linker mellom sider, skrivefeil, mangler og generell retting av et format på sidene som jeg har bestemt meg for. Dette for å gjøre sidene mere enhetlige og ryddige. Jeg har vel kommet litt over halvveis nå. Det er nitidig arbeid, men resultatet blir bra tror jeg :)


Hjem

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License