Geværsoldat Christopher Andersen Haugstuen (440) og Goroe Jørgensdtr (441)

Christopher og Goroe er mine 5xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Christopher ble født ca 1771, og moren hans var Marthe Olsdtr. Den eneste Christopher født på Nes med far Anders - og denne har også mor Marthe Olsdtr - født 1769-1772 er Christopher døpt helt på slutten av 1770, med foreldre Anders Hansen og Marthe Olsdtr.

Goroe ble født ca. 1772.

Christopher og Goroe fikk barna

 • Marthe Christophersdtr dp. 10.07.1791 Nes
 • Jørgen Christophersen dp. 20.01.1793 Nes
 • Inger Christohersdtr dp. 26.07.1795 Nes
 • Anders Christoffersen f. 1797 Nes
 • Marie Christophersdtr f. 05.09.1800, dp. 14.09.1800 Nes, konf. 1817 Nes

Liv og virke


I 1793, da Jørgen ble døpt, hadde Christopher og Goroe etternavnet Houg. Etter Inger ble født i 1795 ble Goroe introdusert 30. august 1795. I 1800, da Marie ble døpt, het de Haugstuen til etternavn. I 1801 bodde Christopher, Goroe og barna på Houg, Nes, Akershus sammen med Christophers mor Marthe (80 år) som bor der som legdslem. Christopher var geværsoldat, og huset sår to tønner.

Kilder


 • DA: FT 1801 Nes: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058228000563 (familien 1801)
 • DA: Minesterialbok Nes 1781 - 1816, s. 81b, nr. 119 (Anders født 1797)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 215, nr. 91 (Christopher døpt 1770)
 • DA: Minesterialbok Nes 1781-1816, s. 50, nr. 104 (Marthe døpt 1791)
 • DA: Minesterialbok Nes 1781-1816, s. 60, nr. 50 (Jørgen døpt 1793)
 • DA: Minesterialbok Nes 1781-1816, s. 72, nr. 112 (Inger døpt 1795)
 • DA: Minesterialbok Nes 1781-1816, s. 157, nr. 106 (Marie døpt 1800)
 • DA: Minesterialbok Nes 1815-1835, s. 489, Conf. Piger nr. 21 (Marie konf 1817)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License