Gevorben Soldat Embret Gulbrandsen Bryni (234) og Pernille Nielsdtr Svindalseie (235)

Embret og Pernille er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Embret ble født ca 1794. Det finnes ingen Embret med far Gulbrand født i Romedal mellom 1793 og 1797. Kun én Embret er oppført som uektefødt med bare morens navn. Derfor er muligheten der for at det er rett Embret (fordi faren ikke er nevnt), men han kan like gjerne være født alle andre steder enn i Romedal.

Pernille ble født ca 1800. Finner ingen Pernille med far Niels/Nils født i Romedal mellom 1798-1803

Embret og Pernille fikk i allefall ett uekte barn sammen;

Liv og virke


Da datteren Olive ble født var Embret gevorben soldat. En gevorben soldat var vervet og måtte forplikte seg til å tjene en viss tid. Det hadde sine fordeler å trekke i kongens klær; da man ikke ble straffet dersom man fikk barn utenfor ekteskap. Noen utnyttet dette både en og flere ganger. Men de måtte også ha tillatelse fra overordnet til å gifte seg, og det kunne være at par måtte vente lenge på slik tillatelse.
Når Olive blir født står det at det er hans 5. leiermål… Om dette var med Pernille vites ikke (foreløbig), så enten var han en av de som utnyttet sin stilling fordi han slapp straff for det, eller så hadde Embret og Pernille et genuint ønske om å holde sammen, men at de kanskje ikke hadde klart å "holde seg" til de fikk tillatelse til å gifte seg. Pernille er oppført som enke og eneforelder når datteren Olive blir konfirmert i 1840, men om det er reellt (at Embret og Pernille hadde giftet seg og Embret kanskje hadde falt i krig allerede) eller om presten var snill, vet jeg heller ikke enda.

Død


Embret døde muligens før 1840.

Pernille døde en gang etter 1840.

Kilder


  • DA: Klokkerbok Romedal 1814-1829, s. 142-143, nr. 29 (høyre side) (Olive født 1822)
  • DA: Minesterialbok Romedal 1814-1828, s. 129, nr. 29 (Olive født 1822)
  • DA: Minesterialbok Romedal 1829-1846, s. 160, nr. 30 (Olive konfirmert 1840)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License