Gisle Herleiksson Skikkelstad (198736)

Gisle er min 14xtippoldefar


Fødsel og familie


Gisle er født en gang etter etter 1504, Skjerven, Vardal, Oppland. Han var far til

Liv og virke


Gisle var gårdbruker, og han og sønnen Torgeir byttet til seg bl.a. Skikkelstad og øvre Braastad i 1504.

Død og begravelse


Gisle døde på Skikkelstad, Vardal, Oppland.

Kilder


  • Diplomatarium Norvegicum, bind II, nr. 1021

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License