Gulbrand Haraldsen Skjefstad (3804 og 6234) og Maren Andersdtr (3805 og 6235)

Gulbrand og Maren er mine 8- og 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Gulbrand ble født ca 1635 på Skjefstad, Toten, Oppland. I 1666 var han oppsitter på Skjefstad, Hoff, Toten, Oppland, der gardsskylden var på 1 pd 6 pd Smør 1 hud 12 schind. Gulbrand var da oppgitt å være 27 år og bruksskylden hans var på 0,5 pd 3 pd Smør 0,5 hud 1 schind.

Maren ble født i 1640 på Toten, Oppland.

Gulbrand og Maren er foreldre til både min 7xtippoldefar Ole, og min 8xtippoldemor Ingeborg. De er også foreldre til Siri f. 1672, som var gift med min 7xtippoldefar Haagen Johannesen Hølstad, og også til Anders f. ca 1680 som var gift med Barbro Ellingsdtr; datteren av mine 8xtippoldeforeldre Elling Andersen Jerstad og Marthe Knudsen Øftsaas.

Gulbrand og Maren giftet seg og sammen fikk de barna

Død


Gulbrand ble begravet 19. februar 1709 på Toten. Da bodde han på Skjefstad, Toten, Oppland.

Maren ble begravet 8. april 1720 på Toten. Da bodde hun på Skjefstad, Toten, Oppland.

Liv og virke


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License