Gulbrand Larsen Grevegg (3360) og Eli Halvorsdtr By (3361)

Gulbrand og Eli er mine 8xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Gulbrand ble født i 1654.

Eli ble født i 1656 i By, Enebakk, og foreldrene hennes var Halvor Hansen By og Else Jensdtr Vestby.

Gulbrand og Eli giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Thorer Gulbrandsen Grevegg
  • Thord Gulbrandsen Riser
  • Ole Gulbrandsen Grevegg
  • Christopher Gulbrandsen Sannesund
  • Margrethe Gulbrandsdtr
  • Kari Gulbrandsdtr gm. Joen Christophersen Huserud
  • Ingeborg Gulbrandsdtr Hof
  • Anne Gulbrandsdtr Grevegg gm. Bård Åser
  • Elen Gulbrandsdtr Grevegg gm. Paul Jensen Frøsholen

Død og begravelse


Gulbrand døde i 1747.

Eli døde i 1732 i Grevegg, Trøgstad, Østfold.

Kilder


  • Slektssidene til Hogne Holst (www.hognes.net)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License