Gunder Nilsen (6150) og Kirsten Pedersdtr (6151)

Gunder og Kirsten er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Gunder ble født omkring 1611 på Møkernes, Toten, Oppland.

Kirsten Pedersdtr ble født ca 1615 på Hagar, Toten, Oppland.

Gunder og Kirsten giftet seg omkring 1635 på Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Gunder var oppsitter på Møkernes, Toten, Oppland i 1666. Gårdsskylden var på 1 huud 3 schind, og han er oppgitt å være 55 år. Sønnen Laurits var soldat og er også oppført på gården. Det er også den fremtidige svigersønnen Mikkel, gift med Gunders datter Raagerd.

Død og begravelse


Gunder døde i 1677 på Møkernes, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License