Gunder Sukkestad Øvre (12288)

Gunder er min 10xtippoldefar


Fødsel og familie


Gunder ble født i 1580. Han var far til gårdbruker Ole Gundersen Sukkestad Nordre og Lars Gundersen Kolbjørnrud.

Liv og virke


Gunder er nevnt som bruker av Sukkestad 1616 og utover.

Død og begravelse


Gunder døde 50 år gammel i 1630.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License