Sporveiskonduktør Gunnar Erling Caspersen (8) og syerske Dagny Pauline Torvig Caspersen (9)

Gunnar Erling og Dagny er Øyvinds oldeforeldre


gunnar1941.JPG

Fødsel og familie


Gunnar Erling ble født 1. desember 1896 på Enerhaugen i Oslo. Han ble døpt 7. juni 1897 på Grønland, Oslo. Foreldrene hans var Bryggearbeider Johan Alfred Caspersen og Maren Laurentse Elden Caspersen. Da Gunnar Erling ble født i 1896 bodde foreldrene i Tøiengade 40. Ved folketellingen 1899 og 1900 for Kristiania bodde Gunnar Erling sammen med foreldrene og søsknene i Tøiengade 41. Ved folketellingen for Kristiania kjøpstad 1910 bodde Gunnar Erling sammen med foreldrene og søsknene i Hesselberg gate 3 på Grünerløkka, der de betalte 19 kr i husleie i måneden.

Dagny Pauline ble født 25. oktober 1898 i Kristiania, og døpt 30. mars 1899 på Sagene, Oslo. Foreldrene hennes var Modellsnekker Peder Magnus Semmingsen Torvig og Anne Dorthea Kristiansdtr Torvig. Da Dagny ble født i 1898 var faren Peder Magnus snekkerarbeider. I 1900 bodde Dagny med foreldrene og søsknene i Bentsegade 4 på Sagene i Oslo. I 1910 bodde hun sammen med foreldrene og søsknene i Dannevigsveien 7 på Sagene, der de betalte 13,50 kr i husleie i måneden. Dagny Pauline ble konfirmert 4. mai 1913 på Sagene, Oslo. Da bodde familien i Dannevigsveien 7 på Sagene.

gunnardagnylysn1922.JPG
gunnardagnylysn21922.JPG

Det var lysning fra Sagene kirke (der Dagny bodde) for Gunnar og Dagny tirsdag 22. april 1922 i avisene Norsk Kunngjørelsestidende og Social-Demokraten. Da var Gunnar Erling båtsmann, boende i Hesselbergsgate 3, og Dagny var syerske, boende i Dannevigsveien 7.
Gunnar Erling og Dagny giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Rolf Gunnar Caspersen f. 1922
  • Finn Erling Caspersen f. okt 1925
  • Thor Caspersen f. feb 1927
  • Per Caspersen f. mai 1928
  • Liv Dagny Caspersen f. sept 1930
  • Gerd Marie Caspersen f. 26.10.1932
  • Knut Caspersen f. apr 1936

Liv og virke


I 1927, 1929 og 1933 var Gunnar sporveiskonduktør og bodde i Brettevillesgate 21 på Sandaker, Sagene, Oslo. I 1934, 1936, 1937, 1939, 1940 og 1941 sto Gunnar Erling oppført, i adresseboken for Oslo og Aker, i Nordkappgata 23 på Sagene i Oslo, som sporveiskonduktør. I 1941-1942 så meldte han seg til tjeneste i sivilforsvaret. Da krigen brøt ut ville han reise ut på sjøen igjen, men den gangen måtte man ha tillatelse av sin kone for å reise ut. Dagny ville ikke sitte hjemme alene med 6 unger, så derfor finner man Gunnar Erling arbeidende i Oslo i 1941.

IMG_6562.JPG

Død og begravelse


Gunnar Erling døde i 19. oktober 1972, og ble begravet 3. november 1972 på Nordre Gravlund, Oslo (felt 70, rad 3, grav 2-1).

Dagny døde 12. februar 1975 i Oslo, og ble begravet 4. juli 1975 på Nordre Gravlund, Oslo (felt 70, rad 3, grav 2-2).

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License