Haagen Paulsen Sukkestad (3106) og Kari Tollefsdtr Smeby vestre (3107)

Haagen og Kari er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Haagen ble født i 1631 på Sukkestad søndre, Østre Toten, Oppland. Foreldrene hans var Paul Olsen Sukkestad og Berthe Olsdtr Fjell. Han figurerer også i kildene som Haagen Paulsen Smeby vestre.

Kari ble født i 1634 på Smeby på Hoff på Østre Toten i Oppland. Faren hennes var Tollef Henriksen Smeby. Det er foreløbig ikke kjent hva morens navn var.

Haagen og Kari giftet seg omkring 1659 på Smeby, Hoff, Østre Toten, Oppland. Sammen fikk de barna

 • Ole Haagensen Smeby (1658-1695) gm. Anne Jørgensdtr Hveem (1662-1732)
 • Aase Haagendtr Smeby f. 1662
 • Tollef Haagensen Smeby (1666-1733) g 1697 m. Pernille Andersen Kraby
 • Malene Haagensdtr (1668-1720) gm. Jon Jørgensen Hveem/Nettum
 • Gunnild Haagensdtr (1672-1712) gm. Lars Nilsen Hveem (1670-1709)

Liv og virke


I 1666 var Haagen oppsitter på Smeby, Toten, Oppland sammen med svigerfaren Tollef. Haagen var oppgitt å være 33 år og hadde en bruksskyld på 1 pd. Sønnen Ole (oppgitt å være 4 år) bodde også der. Haagen overtok hele Smeby etter svigerfaren Tollef, og bodde der da han døde.
Haagens barnebarn Amund Tollefsen Smeby blir regnet som foregangsmannen for klokkemakeriet på Toten.

Skifte


Skifte etter Kari 29.11.1699: Overværende på skiftet barnebarnas formyndere Jon Nittum og Lars Nielsen Hveem, som tilforn for deres faderarv. Tilgode hos: Nils Quigstad, Peder Fiørchenstad, Gullich Apilsvold, sønnesønnen Povel Olsen som farfaren for hannem betalt udi godset dend østre parten Smebye, Erland Oerud. Haagen (Karis mann) er eiende udi dend vestre gaarden Smebye 1/2 skpd? m.b. som han nyder så lenge han lever. Gjeld: Jon Nettum, Mari Knudsdtr?, Bertte Olsdtr, Jon Andersen, Hans Gulbrandsen (lønn), Lars Olsen, Anders Olsen, Jon Henrichsen.
kari3107d.JPG
Kari død 1699

Død og begravelse


Haagen døde 9. august 1702 på Smeby vestre, Hoff, Østre Toten, Oppland.

Kari døde 29. september 1699 på Smeby vestre på Hoff på Østre Toten i Oppland, og ble begravet 6. oktober 1699 på Smeby på Hoff på Østre Toten i Oppland.

Kilder


 • Herman Nettum, VSHL artikkel, nr. 1 1996: "Slekter og slektskapsforhold på Hveem i Østre Toten" s. 35-45
 • Vestoppland Slektshistorielag
 • Hans Bjørnstads far Torleiv Bjørnstad, håndskrevet intervju med Marte Andersdtr (Lae) Westby fra 17. januar 1918. Marte var Bertes datter
 • Wikipedia
 • http://www.spillene.no/caspar.htm
 • http://www.gjoevik-glassverk.no/page.html?pageId=300
 • VSHL-tidsskrift nr. 2 1987, artikkel "Om familien Kauffeldt" s. 171-175
 • VSHL-artikkel "Slekta på vestre Fårlund i Østre Toten - Nils Faarlunds opprinnelse" av Herman Nettum i nr. 1/1999, s. 36
 • NB: Totens Bygdebok I (1937) av Sigurd Røse, s. 264-270 (klokkemakerne på Smeby) og 316-317 (knappestøperne på Toten)
 • VSHL artikkel nr. 3 1986: "Fra Harald Klerk til Smeby" s. 10
 • DA: Minesterialbok Toten 1695-1713, s. 49
 • Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), boken: "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennom 300 år: med biografier og slektstavler" (1942) utarbeidet av Ingeniør N. Rustad, s. 56-57
 • VHSL-artikkel "Navnetradisjonmed navnene Tollef og Hans i Bjørnstadslekten i Østre Toten" av Hans Bjørnstad
 • VSHL-artikkel "Bondeslekter II, Hveem-gårdene på Toten, del II-III", Hveem søndre - gnr. 73, s. 114 (Sønnen Ole og kone/svigerfamilie)
 • DA: Manntall 1663-66 for Hadelands prosti: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=68&filnamn=BD06MT60&gardpostnr=27&personpostnr=181&merk=181#ovre (Haagen 1666)

Kjent etterslekt


Haagens 3xtippoldebarn Even Olsen Mæhlum var gift med Johanne Henrikke Louise Kauffeldt. Hennes far var Caspar Kauffeldt. Han etablerte Gjøvik Glassverk - og ble internasjonalt anerkjent - både for kvalitet og for den spesielle fargen Gjøvikblå. Kauffeldts entrepenørskap la grunnlaget for det som i dag er innlandets største by, Gjøvik. Gjøvikblå ble etablert som et begrep etter at Gjøvik Glassverk i perioden 1810-1817 økonomisk sett hadde hatt stor fremgang. Tyngden i produksjonen ved verket var drikkeglass og karafler av klart eller farget glass. Det ble også fremstilt finere glassarbeider - og fra 1825 spesialiserte verket seg på produkter med den svært særpregede blåfargen som senere ble oppkalt etter byen der glasset med denne fargen ble produsert. Glassverket, som i 1804 ble grunnlagt av Caspar Kauffeldt, har hatt en omskiftende historie. Det ble nedlagt i 1844, men driften er senere gjenopptatt - og Gjøvik glassverk er i dag en levende bedrift med tilhold i Brennerigata 1-3, Gjøvik sentrum. Glassverksgata i Gjøvik er oppkalt etter den tradisjonsrike bedriften.

Haagen og Karis barn

 • Ole Haagensen Smeby (1661-1695) gm. Anne Jørgensdtr Hveem (1662-1732) (far: Jørgen Olsen Tømmerhol)
  • Paul Olsen Smeby (1675-1731) gm. Berte Madsdtr Balke (1678-1756)
   • Kari Paulsdtr (1702-?) gm. Svend Olsen Alm
   • Ole Paulsen (1704-1799) g 1710 m. Kari Pedersdtr Kise
   • Haagen Paulsen Nettum (1706-?) g 1748 m. Johanne Hansdtr Jørgenset
   • Elling Paulsen (1709-?) g 1745 m. Berte Rasmusdtr Rogneby
   • Jørgen Paulsen Haugom (1712-1795) g 1746 m. Gunhild Nilsdtr Hveem (1712-1792)
    • Berte Jørgensdtr (1747-?)
    • Kari Jørgensdtr (1749-?)
    • Paul Jørgensen (1751-?)
    • Helene Jørgensdtr (1753-1753)
    • Ole Jørgensen (1754-?)
    • Nils Jørgensen Haugom (1757-?) g 1794 m. Marte Pedersdtr (1773-?)
     • Johannes Austadstuen (1794-?)
     • Peder Nettumsødegaard (1796-?)
     • Mads Bergseie (1799-)
     • Jørgen Nilsen (1800-1801)
     • Jens Nilsen (1801- før 1805)
     • Gunhild Nilsdtr (1803-?)
     • Jens Nilsen Tandbergsbakken (1805-1888) g 1830 m. Berte Marie Pedersdtr Rognstad (1807-?)
      • Nils Jensen Faarlund (1830-1920) g 1868 m. Nikoline Evensdtr Balkestuen (1846-1930)
       • Johannes Nilsen (1869-?)
       • Bernt Nilsen (1871-?)
       • August Nilsen Faarlund (1872-1939) g 1907 m. Petra Kristensdtr Spersrud (1878-?)
        • Nils Trygve Faarlund (1908-1997) g 1935 m. Aase Narum (1909-?)
         • Nils Petter (1937-?) gm. Helga Wortmann (Bremen)
          • Bjørn
         • Synnøve Johanne (1940-?) gm. Einar Johnsen
          • Øyvind
          • Aase Synnøve
          • Ingalill
       • Taale Nilsdtr (1874-?)
       • Julius Nilsen (1877-?)
       • Jens Nilsen (1879-?)
       • Berte Marie Nilsdtr (1882-?)
       • Natalie Nilsdtr (1885-?)
       • Jenny Nilsdtr (1888-?)
      • Peder Jensen (1832-?)
      • Augustinius Jensen (1834-?)
      • Marie Jensdtr (1836-?)
      • Syverine Jensdtr (1840-?)
      • Julius Jensen (1844-?)
      • Othilie Jensdtr (1846-?)
      • Berte Jensdtr (1848-?)
      • Teoline Jensen?
      • Berte Jensdtr?
     • Nils Nettum (1808-?)
     • Johanne Nilsdtr (1811-?)
    • Helene Jørgensdtr (1760-?)
    • Margrete Jørgensdtr (1763-1763)
    • Fredrik Jørgensen (1767-?)
   • Mads Paulsen (1715-1801) g1 1744 m. Ingeborg Olsdtr Hveem (1725-1745), g2m. Johanne Jensdtr (1717-1789)
   • Mari Paulsdtr (1717-?) g 1741 m. Hans Olsen Hveem østre/Røise (1716-?)
   • Søren Paulsen (1720-1720)
   • Jon Paulsen (1721-?)
  • Ole Olsen Taraldrud (1682-1727) gm. Margrete Madsdtr Balke (1685-1754)
  • Jørgen Olsen Taraldrud nordre (1687-?) g1 1715 m. Berte Olsdtr Faarlund (?-ca 1720), g2 1721 m. Dorte Pedersdtr Taraldrud
  • Berte Olsdtr (1689-?)
  • Malene Olsdtr (1692-?)
  • Lisbeth Olsdtr (1694-1695)
 • Tollef Haagensen Smeby ((1666-1733) g 1697 m. Pernille Andersen Kraby
  • Klokkemaker Paul Tollefsen Smeby (1709-1742)
  • Klokkemaker Amund Tollefsen Smeby (1711-1771) gm. Kristine Marie Korndrup (g2m. klokkemaker Gunder Winge)
   • Klokkemaker og vaktmester ved dragonene Teodorius Petter Amundsen Smeby (1755-1827) gm. Kari Gudbrandsdtr Skeitenstuen
    • Urmaker og brillemaker Amund Teodoriussen Smeby (1786-1850) gm. Oline Jørgensdtr Risestuen
     • 12 barn
   • Mesteruhrmager Paul Andreas Amundsen Smeby (1758-1800) gm. Maren Kristine Krog
   • Pernille Amundsdtr Hallingstad gm. Peder Olsen Hammerstad
    • Klokkemaker Ole Pedersen Hammerstad (1788-1840)
    • Klokkemaker Amund Pedersen Smeby (1790-?) gm. Berte Halvorsdtr Sukkestad
  • Haagen Tollefsen Smeby f. 1704
   • Pernille Hågensdtr Smeby f. 1734 gm. Hans Tollefsen Bjørnstad (1734-1804)
    • Knappestøper og sølvsmed Haagen Hallingstad f. 1768 (barnløs)
    • Tollef Bjørnstad
     • Even Tollefsen
     • Ordfører og sølvsmed Peder Tollefsen (første ordføreren i Vestre Toten)
   • Paul Haagensen Smeby
     • Klokkemaker Haagen Paulsen Smeby (1787-1877) g1m. Kari Christiansdtr Kjølset, g2m. Marte Hansdtr Smeby

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License