Dragon Halvor Hansen Auren (472) og Anne Trondsdtr Ingenstan (473)

Halvor og Anne er mine 5xtippoldeforeldre

Familie


Halvor ble født ca 1735. Foreldrene hans var Hans Eriksen Auren og Margrete Halvorsdtr.

Anne ble døpt 12. februar 1741 i Hovedkirken, Østre Toten, Oppland, Norge, og foreldrene hennes var Trond Rognstad og Gunnild Nielsdtr Rognstad. Da Anne ble døpt bodde foreldrene på Rognstad.

Halvor og Anne forlovet seg 13. november 1760, og giftet seg 29. desember 1760 på Toten. Da het han Majer og var dragon. Sammen fikk de barna

 • Margrete Halvorsdtr dp. 1762, g 1794 m. Ole Nilsen Kjølset
 • Jens Halvorsen Auren f. 1764
 • Nils Halvoren dp. 14.05.1767 Balke, Toten, g 1792 m. Johanne Guldbrandsdtr Aurenhagen
 • Skredder og dragon Even Halvorsen dp. 1770 H.K., Toten, g 1798 m. Marte Olsdtr Strande (u/Fjellhaug)
 • Johan Halvorsen dp. 1772, d. 1775
 • Gunnild Halvorsdtr dp. 1775, d. 1778
 • Johanne Halvorsdtr dp. 1777, g 1793 m. Ole Engebretsen Auren søndre
 • Gunnild Halvorsdtr dp. 1779; fikk Halvor dp. 1805, d. Kjølset, g 1817 m. Enok Enkebakken "fra Østerdalen". Så g 1810 m. Ole Larsen Narverud av Skramstad
 • Berte Halvorsdtr dp. 1782, g 1813 m. enkemann Peder Hermansen Skramstad
 • Hågen Halvorsen dp. 1782, g 1819 m. Malene Danielsdtr, bosted: Skomakerbekken, Feiring
 • Johan Halvorsen dp. 1786

Liv og virke


I 1801 bodde Anne som "vilkaarskone" og enke (for 1. gang) på gården Auren, Østre Toten, Oppland, Norge. Husbonden er sønnen Jens, som bor sammen med sin kone Berte Pedersdtr. Under dem står tjenestegutten Haagen Halvorsen og tjenestepiken Marte Pedersdtr, som sikkert er Jens´bror og Bertes søster. Annes to andre sønner, Even og Nils er husmenn på gården, og bor der med sine koner og barn. Even med kona Marte og sønnen Halvor Evensen på 1 år. Even er skredder og dragon. Nils med kona Johanne og barna Halvor 7 år, Nils 4 år, Poul 2 år og Haagen 1 år. Annes datter Johanne bor også der med mannen Ole Engebretsen og barna Even 6 år, Halvor 1 år, Berte 5 år, i tillegg til (det som sannsynligvis er svigermoren) Berte Kristiansdtr; 88 år og føderådskone. Det bor også flere andre på gården, og muligens er disse også nær familie.

Død


Halvor døde i 1792, og ble begravet på Toten 17. desember 1792 på Toten.

Anne døde 31. januar 1821. Da bodde hun som føderådskone på Ouren. Hun ble begravet 10. februar 1821 fra Balke kirke, Østre Toten.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License