Halvor Johannesen Sletvolden (232) og Klare Christiansdtr Sletvolden (233)

Halvor og Klare er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Halvor ble døpt 17. februar 1793 i Ringsaker, Hedmark, og foreldrene hans var Husmann Johannes Jørgensen øvre Kinde og Magnhild Halvorsdtr.

Klare ble født i 1793 på Nordre bergseie, Ringsaker, Hedmark, og foreldrene hennes var Christian Michelsen og Marthe Josephsdtr. Klare ble konfirmert i 1806 i Veldre kirke, Ringsaker, Hedmark. Da bodde hun på Bergseie i Ringsaker.

Halvor og Klare giftet seg 3. januar 1816 i Ringsaker, Hedmark, og sammen fikk de barna

  • Marte Halvorsdtr f. ca 1816 på Skriverhougen eller Baadshougen, konf. 20.06.1830 Ringsaker kirke, Hedmark
  • Johannes Halvorsen f. og dp. 02.11.1817 Ringsaker, Hedmark (døde sannsynligvis som barn)
  • Feier Johannes Halvorsen Bordalseie f. 1820
  • Maria Halvorsdtr f. 26.02.1826, dp. 12.03.1826 Ringsaker, Hedmark

Etter at Halvor døde bare 36 år gammel, giftet Klare seg på nytt 23. oktober 1834 i Brøttum kirke, Ringsaker med den mye yngre ungkaren og indersten Johan(nes) Andersen. Hun var 41 år, og han var 26. Hun bodde da på Øvre Kindeeie som husmannsenke, og det er oppgitt at hun "har hatt de naturlige kopper". Han bodde på Høyhougen, og det er oppgitt at han er født i Nordlien og at hans far heter Anders Johnsen. Sammen fikk de

  • Marthe Johannesdtr f. 16.05.1837 Ringsaker, dp. 04.06.1837 Brøttum kirke

Liv og virke


I 1801 bodde Klare sammen sine foreldre og broren på Berg, Ringsaker, Hedmark. Halvor bodde sammen med sine foreldre og sin ett år eldre bror Jørgen på Kindre øvre, Ringsaker, Hedmark. Da sønnen Johannes ble døpt i 1820 var de inderster og bodde på Sletvolden.
Da datteren Marte (f. ca 1816) ble konfirmert i 1830, bodde Klare på øvre Kindeeie som enke. Da datteren Marthe (f. 1837, fra Klares ekteskap med Johan(nes)) ble døpt i 1837 bodde Klare på øvre Kindeeie.

Død og begravelse


Halvor døde 14. juni 1829 i Ringsaker, bare 36 år gammel. Da var han husmann på øvre Kinde, Ringsaker, Hedmark. Han ble begravet 21. juni 1829 ved Brøttum kirke, Hedmark.

Klare døde 22. juni 1846 i Ringsaker, meldt død 25. juni av sin mann Johannes Andersen. Hun het da Clara Kristiansdtr Scjelleberget(?). Da oppholdt hun seg på Hvideshaab, Ringsaker, Hedmark som inderstkone. Hun ble begravet 29. juni 1846 ved Brøttum kirke, Hedmark.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License