Handelsbestyrer Olaus Petersen Neergaard Melbøe (12) og Hansine Oline Alfhild Mørk Melbøe (13)

Olaus og Hansine er Øyvinds oldeforeldre

Liland

Fødsel og familie


Olaus ble født 20. februar 1881 på Buksnes, Bjørnskinn, Dverberg, Nordland, og døpt 24. juli 1881 i Bjørnskinn, Dverberg, Nordland. Foreldrene hans var Fisker Peter Jentoft Melbøe og Beret Olina Andersdtr Melbøe. Olaus ble konfirmert 30. august 1896 i Bjørnskinn, Dverberg, Nordland.

Hansine ble født 10. mai 1885 på Leland, Leirfjord, Stamnes, Nordland, og døpt 14. juni 1885. Foreldrene hennes var Dampskipekspeditør Nils Mørk Andreasen og gårdmannskone Jørgine Falk Mørk Thorsdtr. Hansine ble konfirmert 24. juni 1900 i Stamnes kirke.

Olaus og Hansine giftet seg 16. januar 1910 i Stamnes, Nordland. Da var Olaus handelsfullmektig boende i Søvik, Alstahaug, Nordland, mens Hansine var hjemmeværende datter på Leland, Leirfjord, Nordland. Sammen fikk de

  • Bjarne Jentoft Melbøe f. 1910
  • Esther Arnhild Melbøe f. 31.07.1911
  • Nils Melbøe f. 27.02.1914, d. 25.07.1995
  • Gunhild Jørgine Melbøe f. 04.09.1918
  • Gunhild Melbøe
  • Olav Hermann Melbøe f. 30.04.1921
naeringsleksikon.JPG

Liv og virke


Olaus ble født i Dverberg, en tidligere kommune i Nordland fylke, som idag tilsvarer Andøy kommune. I 1900 bodde han på Buksnæs gård, Dverberg, Nordland sammen med moren som var enke og søsknene, og farmoren, også enke som bodde på kår. Olaus drev da med fiskeri. I 1910 bodde Olaus og Hansine og sønnen på Søvikmoen, der han var handelsbestyrer.
I "Det Norske næringsliv. 17 : Nordland fylkesleksikon" står det:
MELBØE, BJ., Post- og dampskipsekspedisjon, Liland. Tlf. 8, Tlgr.adr. "Ekspeditøren". I 1916 kjøpte Olaus Melbøe stedet, og overtok samtidig post- og dampskipekspedisjonen. I 1942 ble det overtatt av hans sønn, som er den nåværende eier. Det ble i 1947 bygget ny solid dampskipskai med kaiplass for tre lokalbåter. Båter på ca. 2500 tonn kan losse og laste ved kaien. Dybden er forut 16 fot, akter 21 fot, ved lavvann. Havneforholdene er ellers utmerket. I 1950 ble det bygget nytt post- og dampskipsekspedisjonskontor med venterum for de reisende. Ekspederer samtlige lokal- og godsruteselskaper.
MELBØE, Nils. Assortert landhandel. Liland i Ofoten. Forretningssteder som ble opprettet i 1917 av O. Melbøe innbefattet fra starten også post- og dampskipekspedisjon. Forretningen var bortleiet noen år, men fra 1. mai 1946 ble den overtatt av Nils Melbøe. Post- og dampskipselskapet er tidligere overtatt av Bjarne Melbøe. Forretningen som er den eldste på stedet ligger sentralt til ved dampskipskaien, og drives som assortert forretning. I 1947 ble det i tillegg til forretningen startet bakeri. I 1950 ble det anskaffet kjøle- og fryseanlegg. Dessuten har forretningen ølagentur, og er kommisjonær fra Norsk Tipping AS.
Den 6. februar 1938 blir en svartsidet okse, Kruse Liland, født hos Olaus som blir oppført i boken "Stambok over sidet trønder- og nordlandsfe" (bind 5). Nøyaktig to år gammel, 6. februar 1940 blir oksen solgt for 542 kr. til Bitterstad fea. i Hadsel. "Premier: Vernepr. Nautå 1939 (8)."

image.jpg

Død og begravelse


Olaus døde 26. mars 1942, og ble begravet 4. april 1942 i Evenes, Nordland.

Hansine døde 31. oktober 1973, og ble begravet i Evenes 7. november 1973 i Evenes.

Kilder


Oversikt slekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License