Lensmann Hans Christophersen Rustad (7638) og Kirsti Christophersdtr (7639)

Hans og Kirsti er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Kirsti ble født i 1622.

Hun giftet seg for første gang med brukeren av Rustad, Frantz Pedersen (d. ca 1652), og sammen fikk de datteren

  • Dorte Frantzdtr (døde som ung)

Deretter giftet Kirsti seg med Hans, visstnok i 1657, og sammen fikk de datteren

Kirsti giftet seg så for tredje gang, ca 1661, med klokker Niels Lauritzen, og disse to er de eldste kjente aner for Rustad-slekten. Niels ble bruker av Rustad når han giftet seg med Kirsti, og han er den eldste kjente klokker på Toten. Han fungerte som klokker fra 1664 og frem til sin død.

Liv og virke


Da Kirsti, som overlevde sin tredje mann Niels, døde i 1700, ble det krangel om bruken av gården Rustad.

Død og begravelse


Hans døde samme år som han og Kirsti giftet seg, rett etter pinse 1657. Datteren Eli ble altså født etter hans død.

Kirsti døde en gang før jul 1700, og ble begravet 1. desember 1700.

Kilder


  • epost fra Tor Rustad
  • NB: Boken "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler", s. 13-19 (om Hans og Kirsti)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License