Hans Hansen Lunda (58) og Ingebor Endresdtr Flåta (59)

Hans og Ingebor er Øyvinds 2xtippoldeforeldre


Hans ble født i 1799, og foreldrene hans var Hans Torson Guton og Gro Halvorsdtr. Lunda ligger øverst i kirkebygda i Uvdal. Hans finnes også i kildene som Hans Hansen Guton.

Ingebor ble født ca 1796, og foreldrene hennes var Endre Steinson og Birgit Goesdtr. Ingebor var en av 10 søsken. I 1801 bodde Ingebor på gården 'Biønnoe', Opdahl, Rollaug, Buskerud sammen med foreldrene Endre og Birgit, og brødrene Steen og Goe. Hun var da 5 år gammel. Ingebor finnes også i kildene som Ingeborg Bjønno.

Sammen fikk Hans og Ingebor

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License