Hans Andersen Aas (196) og Inger Jensdtr Aas (197)

Hans og Inger er mine 4xtippoldeforeldre

matr1838.JPG

Fødsel og familie


Hans ble døpt 11. desember 1785 i Houg kirke, Vardal, Oppland, og foreldrene hans var Anders Olsen Aas og Ingeborg Hansdtr Brusveen.

Hans konfirmert 1801? http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000338924

Inger ble døpt 1. januar 1790 i Houg kirke, Vardal, Oppland, og foreldrene hennes var Jens Johansen og Mari Amundsdtr. Det står da at Jens og Mari oppholdt seg på Breiskallen eller Bjugstad.

Hans og Ingeborg giftet 29. mars 1811 i Vardal. Da bodde Hans på Aas og Inger på Bjugstad. Sammen fikk de barna

  • Andreas Hansen Raaum f. 1811
  • Johanne Hansdtr f. 24.06.1813, dp. 04.07.1813 Hunn kirke, Vardal
  • Jens Hansen Bjørnsveen f. 27.09.1815 Vardal, dp. 01.10.1815 Vardal
  • Johanne Maria Hansdtr Bjørnsveen f. 17.01.1817 Bjørnsveen, dp. 16.02.1817 Vardal
  • Ingeborg Hansdtr Bjørnsveen f. 10.08.1819 Bjørnsveen, dp. 22.08.1819 Hunn kirke, Vardal
  • Mari Hansdtr f. 17.01.1822 Bjørnsveen, dp. 27.01.1822 Hovedkirken, Vardal
  • Oline Hansdtr f. 21.07.1824 Aas, dp. 22.08.1824 Hunn kirke, Vardal
  • Helene Hansdtr f. 12.03.1827 Aas, dp. 08.04.1827 Hunn kirke, Vardal
  • Jens Hansen f. 30.11.1829 Aas, dp. 13.12.1829 Hunn kirke, Vardal

Liv og virke


I 1801 bodde Hans sammen med foreldrene og søsknene på Bjørnsveen, Vardal. Inger bodde i 1801 sammen foreldrene, søsknene og besteforeldrene på Bjugstad nedre, Vardal. Da sønnen Andreas ble født i 1811 bodde de på Aas, Vardal. Da Johanne ble født i 1813, Jens i 1815, Johanne Maria i 1817, Ingeborg i 1819 og Mari i 1822, bodde de på Bjørnsveen. Hans var bruker på Bjørnsveen. Da datteren Oline ble døpt i 1824 var de tilbake på Aas, og der var de også da Andreas ble konfirmert i 1826, da Helene ble døpt i 1827, og Jens i 1829. Døtrene Johanne Maria og Ingeborg konfirmerte seg sammen i 1834 og het da Aas. Begge fikk karakteren god. Da datteren Mari ble konfirmert i 1836 het hun Aas, og karakteren var meget god. Da datteren Oline ble konfirmert i 1838 var karakteren god, og hun het Aas. Ved matrikkelen i Vardal 1838 er Hans oppsitter på Aas. Da datteren Helene ble konfirmert i 1841 het hun Aas, og fikk karakteren god. Da sønnen Jens ble konfirmert i 1844 i Vardal het han Jens Bjugstad og fikk karakteren temmelig god.

skatteprot1810.JPG
Skatteprotokoll 1810

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License