Hans Henriksen Rognstad (390) og Katrine Jørgensdtr Bråten (391)

Hans og Katrine er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Hans ble født i 1761 på Alvstad. Foreldrene hans var Møller Henrik Knutsen Rognstad og Marthe Larsdtr Håjen. Hans ble konfirmert Dom. 16. p. Trinit., altså 10. april 1778 i Hovedkirken på Toten. Han bodde da på Rognstad.

Katrine ble født ca 1766. Hun var fra Bråten i Eidsvoll. Foreldrene hennes var Skomaker Jørgen Rasmusen og Margrethe Larsdtr.

Hans og Katrine giftet seg, og sammen fikk de barna

Katrine giftet seg så med Jens Steffensen.

Liv og virke


Da mannen Hans døde bodde Katrine, deres sønn Kristian og datter Henrika på plassen Bråten i Eidsvoll. I 1801 bodde Katrine på Stavie, Eidsvoll, Akershus. Hun hadde giftet seg på nytt med Jens Steffensen (hans første ekteskap). Med dem bodde Katrines barn Kristian og Hendrika, Katrines foreldre og onkel (farens bror) Hans.

Død og begravelse


Hans døde en gang før 1796.

Katrine døde 85 år gammel som føderådskone på Braathen, Eidsvoll, Akershus 15. juni 1851.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License