Hans Jensen Haverstad (204) og Marit Simonsdtr Solbraastuen (205)

Hans og Marit er mine 4xtippoldeforeldre

matr1838hans.JPG

Fødsel og familie


Det finnes bare én person i Fron som kan passe på Hans i FT 1801 (forutsatt at han er i Fron i 1801), og det er Hans Jensen som er 20 år gammel tjenestegutt på gården Langlien, Fron, Oppland. Han vil da være født omkring 1781. Han figurerer også i kildene som Hans Jensen Grinstuen. Det er bare 3 menn med fornavn Jens som kan passe som Hans' far i Fron 1801; de som passer best er de som heter Jens Hansen og Marit(!) Olsdtr som bor på Svelle, Fron, Oppland. Jens ble født ca 1751 og var husmann med jord. Marit ble født ca 1756. Begge var i første ekteskap, og de bor sammen med datteren Lisbeth Jensdtr (10 år).

Det finnes bare én person i Fron som kan passe på Marit i FT 1801 (forutsatt at han er i Fron i 1801), og det er Marit Simensdtr som er 18 år gammel tjenestepike på gården Rudi, Fron, Oppland. Hun vil da være født omkring 1783. Det bor en Simen med kone på gården Solbaae, Fron i FT 1801 som kan passe som hennes foreldre, og det er Simen Olsen og Marit Erichsdtr. Simen ble født ca 1747 og var husmann med jord, og Marit ble født ca 1752. De er begge i første ekteskap, og bor sammen med datteren Marit Simensdtr (11 år) og Ole Simensen (5 år). Både navnet Marit og Ole går igjen i Hans og Marits barneflokk, så det passer jo også bra. Simen er heller ikke et så vanlig navn.

Skjermbilde%202014-09-17%20kl.%2021.10.49.png

Hans og Marit giftet seg 17. mars 1803 i Fron, Oppland. Da bodde Hans på 'Haverstadlocken', Sør-Fron, Oppland, og Marit bodde på Solbraastuen, Sør-Fron, Oppland (bildet). Sammen fikk de

  • Jens Hansen Haverstad f. 05.08.1804, dp. 16.09.1804 Fron
  • Simen Hansen Grinstuen f. 08.11.1807, dp. 06.12.1807 Fron, d. 20.05.1809 Fron
  • Marit Hansdtr Haverstad f. 02.02.1810, dp. 04.02.1810 Fron
  • Simen Hansen f. 23.06.1811, dp. juli 1811 Fron
  • 'dødfødt gutt' f. 04.09.1815, d. 04.09.1815
  • Skipstømmermann Ole Hansen f. 1818

Liv og virke


Da de giftet seg og da barna ble født var de oppført enten på Grinstuen eller Haverstad. Grinstuen var en plass under Haverstad.
I 1815 gikk det galt mot slutten av svangerskapet til Marit, og det står da i kirkeboken (fødte/døpte): "Introduceret Hans Jensen Grinstuens kone der var nedkommet i bardselseng med et dødfødt drengebarn." I kirkeboken (døde og begravede) står det videre: "d 4 Septbr nedkom Hans Jensen Grinstuens Hustrue Marit Simensdr. i Barselseng med et dødfødt Drængebr dog, som efter Moderens Opgivende ikke skulde været fuldbaaret førend ved Juuletider. Moderen vidste ingen Aarsag til dette Fosters for tidlige Fødsel, ei heller havde hun tilforn havt dødfødte Barn. Fødselen gik let og naturlig af. - Dette er det Opgivende som vedkommende Fader og Moder selv have indmeldt."
Da sønnen Jens ble konfirmert i 1820 i Fron, sønnen Ole ble konfirmert i 1833 i Fron bodde de på Haverstadeie. Da datteren Marit ble konfirmert i 1824 i Fron oppholdt de seg på Haverstad. I 1838 var Hans oppført på Haverstad, Sør-Fron, Oppland i matrikkelen.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License