Hans Pedersen Berg (3800) og Angierd Olsdtr Tømmerhol (3801)

Hans og Angierd er mine 8xtippoldeforeldre - 2 ganger

Fødsel og familie


Hans ble født ca 1610.

Angier Olsdtr. som ble født ca 1616 på Tømmerhol, Østre Toten, Oppland. Faren til Angier var Lensmann Ole Paulsen Tømmerhol.

Hans og Angier giftet seg og sammen fikk de barna

  • Peder Hansen Stensli f. ca 1647. Ved manntallet i 1666 var han 19 år og hjemme hos faren på Berg. G.m. Anne Steffensdtr. fra Trogstad. De var på Trogstad da det ble holdt skifte etter Peders far i 1679. Da Peders far døde, overtok Peder bruken av garden Berg. Men siden Peders kone og hans mor ikke kom særlig godt overens, ble det avtalt at den yngste broren Ole skulle overta bruken av Berg og at Peder skulle flytte til Stensli på Østre Toten som faren hadde vært eier av. Peder innløste sine søskens arveparter i Stensli. Senere brukte han og broren Gabriel hver sin halvdel av garden. Peder døde på Stensli og ble begravet 24.8.1710 (69 år). Anne d. 1715 (90 år). Barn: Stephen, Mari og Marte.
  • Marte Hansdtr. Seierstad f. ca 1648, gm. Johannes Joensen Seierstad f. ca 1644. Han overtok som gardbruker på vestre Seierstad på Østre Toten etter sin far. Ved manntallet i 1666 var han hos faren på Seierstad, 20 år gammel og soldat. Johannes d. 1690/1691. Marte g2m. Amund Torsen fra nedre Rustad som flyttet inn på Seierstad, f. ca 1651, d. 11.2.1710 Seierstad, begr 19.2.1710 (59 år). Marte d. Seierstad, begr 17.9.1713 (65 år). Marte og Hans hadde følgende barn: Jonas, Hans, Gunder, Ole, Eli, Marte.
  • Knud Hansen Gaukom, født ca. 1650. Ved manntallet i 1666 var han 16 år og hjemme hos faren på Berg. Knud var gardbruker på Verslien inntil 1701. Han var på Gaukom da det ble holdt skifte etter broren Peder i 1710. Knud gm. Ellen Amundsdtr. Verslien. Et annet navn for Knud var Knut hansen Lie.
  • Daniel Hansen Evenrud f. ca 1655. Ved manntallet i 1666 var han 11 år og tjenestedreng hos sin morfar Ole Poulsen på Tømmerhol. Han ble senere gardbruker på Evenrud på Østre Toten. Daniel gm. Anne Gulbrandsdtr. Anne d. Evenrud, begr 29.6.1711 (62 ½ år). Daniel d. Evenrud, begr 14.2.1725 (77 år). Barn: Peder, Hans, Ole.
  • Gabriel Hansen Groset f. ca 1656. Ved manntallet i 1666 var han 10 år og hjemme hos faren på Berg. Han ble senere gardbruker på Groset på Østre Toten som han arvet etter sin far. Siden Groset var pantegods og i 1696 ble innløst av deden odelsberettigede måtte Gabriel fraflytte garden. Han flyttet da til Stensli, han og broren Peder brukte hver sin halvdel av garden. I en rettsak i 1697 ble Gabriel betegnet som en stachels vandfør mand. Gabriel gm. Kirsti Amundsdtr. Gabriel d. Stensli, begr 3.1.1725. Kirsti begr. 1.11.1744 (97 år). Barn: Hans, Ole, Marthe, Marie, Margrethe, Anne, Kiersti.
  • Christopher Hansen Austad f. ca 1661. Ved manntallet i 1666 var han 5 år og hjemme hos faren på Berg. Christopher gm. Marte Larsdtr. Austad som var enke etter Erich Knudsen Austad. Christopher overtok som gardbruker på Austad. Marte d. Austad, begr. 7.3.1714 (80 år), Christoph: Oustadz qv. Christopher døde på Austad og ble begravet 9.1.1718, oppgitt å være 60 år gammel. Christopher og Marte hadde ingen barn.
  • Maren Hansdtr. Breili f. ca 1662, gm. Hans Andersen Breili f. ca 1662 Breili på Østre Toten og overtok som gardbruker der etter sin far. Maren d. Breili, begr. 11.4.1699 (Hans Breilis qv, 37 aar gamel). Barn: Anders, Ingebor, Marte, Hans, Margrete.
  • Ole Hansen Berg f. ca 1664
  • Apellone Hansdtr. Rise f. ca 1667. Hun var 12 år gammel ved skiftet etter faren i 1679. Gm. Peder Gulbrandsen. De bodde først på Narum, i 1706 og senere på Rise. Apellone d. Rise, begr. 25.5.1720 (53 år). Barn: Mari, Hans, Karen, Jens, Jonas, Berte, Marte, Berte, Inger, Berte.

Liv og virke


Hans etterfulgte Brynild Berg som gardbruker på Berg på Østre Toten. Ved manntallet i 1666 ble Hans oppgitt å være 56 år gammel, oppsitter på Berg, Hoff, Toten, Oppland, og gardsskylden var på 5 f. 2 schind. Hans eide i tillegg til garden Berg også Stensli, Groset, Båshus og en part i Bjørnstad, alle på Toten. Hans var utvilsom en yngre bror av Jacob Pedersen Bjørnstad. Jacob og Hans ser ut til å ha vært ganske velstående og ting tyder på at de hadde en noe mer "fornem" opprinnelse enn vanlige Toten-bønder på den tiden.

Død og begravelse


Hans døde i 1679, og det ble holdt skifte etter ham 8. april 1679.

Angier døde på Berg og ble begravet 30. oktober 1696, 80 år gammel.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License