Hans Simonsen Austrheim (15878) og Magdalena Andersdtr (15879)

Hans og Magdalena er mine 10xtippoldeforeldre

Familie


Hans fikk en datter

 • Ingeborg Hansdatter Austrheim

Så giftet han seg med Magdalena på Karmøy, Rogaland, og sammen fikk de barna

 • Malene Hansdtr Austrheim
 • Gjert Hansson Austrheim
 • Kari Hansdatter Austrheim
 • Asseline Hansdatter Austrheim
 • Asseline Hansdatter Austrheim
 • Lensmann Anders Hansson Austrheim/Stange, til Avaldsnes skipreide (1590-ca 1653)
 • Marta Hansdatter Austrheim (ca 1590-før 1678)
 • Lensmann Kristoffer Hansson Austrheim/Rossebø, til Skåre skipreide (ca 1594-etter 1655)
 • Lensmann Simon Hansson Austrheim, til Stangeland skipreide (før 1610-etter 1640)

Liv og virke


Denne familien står sentralt i slektsforskningen på Karmøy. Dette pga at så mange barn ble boende ved Karmsundet at de eide så mye jordegods at de ofte dukker opp i de skriftlige kildene.
Hans var neppe av vanlig bondeætt. Han har blitt kalt jordkakse, og var en av de største jordeierne på Karmøy. Han slo seg ned på Austrei siste halvpart av 1500-tallet og drev hele Austrei alene, i tillegg til at han drev med ulike typer handel. Trolig drev han handel med landskyldvarer som han fikk fra de mange gårdene han eide og som han leide ut. Etter at Hans døde, styrte enken Magadalena gården i tre år sammen med datteren og svigersønnen Jon.

I odelsjordeboka fra 1617 står det at Hans eide mesteparten av Austrei, 7 vetter 2 pann korn. 1 vett korn lå til bispen i Stavanger. Våren 1621 ble Magdalena stevnet av Knut Levardsen på Osnes om 14 spanns bol i Austrei som Knut mente var hans rette odelsgods «hvilket av hans fader er udstedt til hennes sal. mand Hans Simonsen». Far til Knut, Levard Gunnarsen på Øvrabø, hadde pantsatt det til Hans Austrei i 1585. Austreifolket hadde også brev på at Knut selv på egne og søskens vegne hadde solgt disse 14 spannsbol til Hans i 1606.
Tingbøkene forteller også om andre gårdshandler som Hans Simonsen skal ha vært involvert i. Jordegodset hans er nevnt i odelsjordeboka fra 1617 og var: 9 spann korn pantegods i Håland i Skudenes, 1 vett korn pantegods i Hemingstad i Skåre, 2 vetter korn pantegods i Kvalavåg i Avaldsnes, 7 vetter 2 spann korn i Austrei som han budde på og brukte sjølv, 3 vetter korn pantegods i Håland i Skudenes, 31/2 vetter korn i Høynes i Skudenes, 1 pund korn pantegods i Øvre Liknes i Åkra, 5 vetter korn pantegods i Åkra i Åkra, 3 laupar smør i Indre Kvam i Nedstrand, 1/2 vett korn i Litle Helleland i Kvia skipreide på Jæren, 2 pund 11 spann korn i Undheim, 2 1/2 vetter korn i Litle Undheim og 13 1/2 spann korn i Helleland, alle de tre siste i Haugland skipreide på Jæren. I alt eide Hans Simonsen då 10 1/2 pund 2 1/2 spann korn og 3 laupar smør jordegods. Han må i aller høyeste grad ha vært en mann med midler. Da han døde, ble dette godset fordelt på barna.

Død


Hans døde ca 1621 i Austrheim, Stangeland, Karmøy, Rogaland.

Kilder


 • Eideslekten http://home.online.no/~arneko/Eide2009-o/p2.htm#i4747
 • Arvid Lillehammer Birger Kjetland, Bygdebok for Karmøy : TORVESTAD (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1979.), Side 15, nr. 5
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 a
 • Arvid Lillehammer, Avaldsnesbøkene - bind 1 (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1991.) ISBN: 82-7096-261-9, Side 158, nr. 3
 • Arvid Lillehammer Birger Kjetland, Bygdebok for Karmøy : TORVESTAD (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1979.), Side 15, nr. 1
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 h
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 d
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 f
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 g
 • Arvid Lillehammer, Avaldsnesbøkene - bind 1 (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1991.) ISBN: 82-7096-261-9, Side 243, nr. 3
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 i
 • Arvid Lillehammer Birger Kjetland, Bygdebok for Karmøy : TORVESTAD (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1979.), Side 100, nr. 1
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 c
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 j
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 e
 • Arne Langhelle, SKÅRE - Gard og folk 2 (Haugesund kommune, 1999.) ISBN: 82-91559-15-5, Side 1068, nr. 45
 • Arvid Lillehammer, Kirkebok Stangeland og Kopervik (Bygdebokutvalget i Karmøy, 1985.) ISBN: 82-7129-053-3, Side 232, nr. 1 b
 • Haugaland museene, http://www.haugalandmuseene.no/wp-content/uploads/downloads/2012/03/Postveien-p%C3%A5-Nord-Karm%C3%B8y-av-Aadne-Utvik.pdf
 • Fyllingsnes (2004)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License