Husbonde Hans Thorersen Grevegg (840) og Maren Hansdtr Igssie (841)

Hans og Mari er mine 6xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Hans ble født i 1739 Grevegg, Trøgstad, Østfold, og foreldrene hans var Thorer Gulbrandsen Grevegg og Margrethe Hansdatter Riser. Hans figurerer også i kildene som Hans Thorersen Igssie.

Maren ble født i 1745 på Elverud, Hobøl og døpt 25. juli 1745 i Tomter, Hobøl, Østfold. Moren hennes var Hans Tostensen Igsi/Hans Elverud og Ragnhild Thostensdtr. Maren figurerer også i kildene som Mari. Maren ble konfirmert søndagen etter Michelsdag 1761 i Hobøl kirke, Østfold.

Hans giftet seg først med Malena Kniple, og sammen fikk de

  • Jørran Hansdatter f. 1759 på Hov, Spydeberg, dp.m 20.05.1759 Spydeberg

Hans og Maren giftet seg 6. januar 1764 i Tomter, Hobøl, Østfold, og samme fikk de

  • Thorer Hansen Østre Bøler f. 1765
  • Landvernssoldat Hans Hansen Kiserud f. 1767 Hauger, Spydeberg
  • Landvernssoldat Thosten Hansen Igsi f. 1769 Hauger, Spydeberg
  • Martha Hansdtr Houger f. 1774 Hauger, Spydeberg
  • Lars Hansen Houger
  • Margrethe Hansdtr f. 1776 Hauger, Spydeberg
  • Ragnhild Hansdtr f. 1780 Hauger, Spydeberg
  • Anders Hansen Skjellfoss f. 1783 Hauger Spydeberg
  • Johannes Hansen Bovim f. 1786 Igsi, Hobøl

Liv og virke


I 1801 bodde Hans og Mari sammen med barna på gården Igssie, Hobøl, Østfold, der Hans var husbonde og gårdbruker. Maris mor Ragnhild bor hos dem på føderåd. I samme husholdet er det også ført opp en Carl Hansen 23 år, men han står oppført på "tilhold" og at han er "værkbruden og inlæg". Muligens er dette også en sønn av Hans og Mari.

Død og begravelse


Hans døde i 1808 på gården Igsi, Hobøl, og ble begravet 17.01.1808 i Hobøl, Østfold.

Maren døde i 1813 på Igsi, Hobøl, og ble begravet 31. august 1813 i Tomter, Hobøl, Østfold.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License