Hans Torson Guton (116) og Gro Halvorsdtr Nørstebø (117)

Hans og Gro er Øyvinds 3xtippoldeforeldre


Hans ble født i 1748.

Gro ble født 4. juni 1763, og foreldrene hennes var Soldat Halvor Gisleson Skarsvatne og Birgit Torkelsdtr.

Gro var først gift med Hans Steinson Flåta (dp. 02.02.1750, d. 1793), og sammen fikk de barna

  • Ingeborg Hansdtr
  • Stein Hanson
  • Birgit Hansdtr
  • Halvor Hanson
  • Gisle Hanson

Deretter giftet Gro seg med Hans, som var sin første manns fetter. De fikk barna

Død og begravelse


Hans døde 25. mars 1830.

Gro døde i 1801, i barselseng når hun fødte tvillingene.

Kilder


  • Liv Melbøe Caspersen
  • Bjørg Hansine Gulliksen Melbøes slektsnotater

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License