Helge Arnesen Raaumseie (798) og Catrine Castensdtr Raaumseie (799)

Helge og Catrine er mine 6xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Catrine ble sannsynligvis født ca 1733.

Helge og Catrine giftet seg, og sammen fikk de datteren

Liv og virke


I 1801 finnes det bare én Catrine Castensdtr (søk ca*ca* og ka*ka*). Dersom dette er min Catrine så var hun gift for annen gang med Peder Pedersen (f. ca 1734) som var jordløs husmann på gården Sedahl der de bodde. Både Peder og Catrine var almisselemmer.

Død


Hvis det er riktig Catrine så døde Helge mellom 1767 og 1801.

Catrine dør da etter 1801

Kilder


  • DA: Folketellingen 1801 Land prestegjeld (Catrine?)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License