Helge Helgestad Store (7558) og Gullaug Klemetsdtr Hørstad (7559)

Helge og Gullaug er mine 9xtippoldeforeldre

Familie


Helge giftet seg med Gullaug Klemetsdtr Hørstad, og sammen fikk de barna

  • Nils Helgesen Helgestad store vestre f. ca 1634
  • Ole Helgesen Helgestad lille søndre f. ca 1640
  • Peder Helgesen gm. Magnhild Henriksen Buskebakke
  • Gullaug Helgesdtr gm. Nils Pedersen Helgestad store østre
  • Anne Helgesdtr Helgestad store

også sannsynligvis

  • Siri Helgesdtr gm. Kristen Jonsen Alm
  • Kirsten Helgesdtr gm. Kristen Paulsen Nettum lille

Liv og virke


Det framgår av skiftet i 1657 at Helge da hadde 3 sønner og 4 døtre, men ikke alle ble navngitt. Ovennevnte Siri og Kirsten er de to aktuelle Helgesdøtre man kjenner til i dette tidsrommet, og de var også begge i Balke sogn. Gården ble delt etter Helges død mellom en sønn og en svigersønn, og i følge en sak fra 1688 ble gården delt ca 1658.

Kilder


  • Totens Bygdebok IV av Svein-Erik Ødegaard, s. 467

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License