Henrik Tollefsen Unset (12428) og Hustru Aaste Lauritsdtr Unset (12429)

Henrik og Aaste er mine 10xtippoldeforeldre

unset.JPG

Fødsel og familie


Henrik ble født 1560 og foreldrene var Gårdbruker Tollef Gunnarson Unset og Berte Unset.

Aaste ble født omkring 1575. Aaste finnes også i kildene som Aase Smeby. Hun hadde odel i Smeby.

Henrik og Aaste giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Tollef Henriksen Smeby f. 1602
  • Bodil Henriksdtr Smeby Unset gm. Jens Olsen Koll f. 1605 Bjerke, Biri, Oppland
  • Lars Henriksen Unset f. ca 1620
  • Effuind (Eivind) Henriksen Onset

Henrik hadde odel i Markeng og Lønnum, og ble nevnt 1557-1615.

Om gården Onset


"Gården Onset i Biri ligger ved hovedveien langs Mjøsen, ca. 5 km syd for Biri kirke. Dens oldnorske navn var Auðunarsetr, antagelig av mannsnavnet Auðun. Den er nevnt i eldre dokumenter fra 1433, DN III 518, da navnet ble skrevet Odhenssætr. Siden ble det Onnssetter, St. 156, Onsetter, St. 156 b, og det nuværende Onset. Matr.nr. 80 Onset bestod i 1904 (iflg. Rygh) av 2 gårder, søndre Onset av skyld 9 m. - 46 øre og nordre Onset av skyld 8 m. - 31 øre samt omkr. 18 mindre bruk. Oprindelig har vell alt været et bruk. Av Akershus lensregnskap ph. 53 a 1645-46:
"Lauridz och Effuind Henrichssønner bøgte Deris Faders gaard Undset som hand formedelst hanns Skrøbelighed udi hanns Høye alderdomb och blindhed for dennem Opladet och der herefter hand med sin bedauget "Hustru" (tittelen Hustru brukes om personer av adel) Deris Moder af føde och Oppeholde til deris dødedaug. Skylder aarligen til Kongl. Mayst. och Ringsaker Kirche 6 1/2 hud." Ovennevnte Henrich Onset har nok været en meget formuende mann. Han eide iflg. lensregnsk. 1641-42 foruden Onset gårdene Markeng, Ulvildrud (i Ringsaker), Toplien og et par mindre gårder samt 2 pd. i Smeby (bodde på og brukte antagelig Smeby). Hans slekt har antagelig eid Smeby allerede omkr. 1550."

Død og begravelse


Aaste døde etter 1644 på Unset, Redalen, Biri, Oppland.

Kilder


  • Vestoppland Slektshistorielag
  • Ingeborg: http://sites.google.com/site/totenslekt/ingeborgs-slekt
  • Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), boken: "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennom 300 år: med biografier og slektstavler" (1942) utarbeidet av Ingeniør N. Rustad, s. 56-57
  • VHSL-artikkel "Navnetradisjonmed navnene Tollef og Hans i Bjørnstadslekten i Østre Toten" av Hans Bjørnstad

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License