Herleik Gislesson på Skjerven i Vardal (397472)

Herleik er min 15xtippoldefar


Fødsel og familie


Herleik ble født en gang før 1457. Hans foreldre var Lagrettemann Gisle Andresson og Gudrid Torgrimsdtr.

Herleik var far til

Liv og virke


Herleik Gislesson er nevnt 1. gang 13. juni 1457:
Lagrettemennene Eirik Olavsson, Ketil Eiriksson, Thord Jonsson og Kolbein Thorgrimsson kunngjør at de var til stede på Alm i Vardal mandag før Botolfsvaka A.D. 1457. De bevitnet at Sigurd Lafransson lyste det for dem at avdøde Andres Bonde på Nes på Hedmark var hans farbror og at han hadde unnt og overlatt Sigurd Lafransson hele Lie som ligger i Berg sogn på Nes på Hedmark. Dette gjaldt imidlertid bare for Sigurds levetid. Etter hans død skulle garden tilfalle de rette arvingene som da var nærmest til å arve. Videre erkjente Sigurd at han hadde satt halve Lie i pant til sin stedatter Kristin for 10 mark. Dette var penger han skyldte henne som hennes verge for hennes farsarv. Sigurd ba ved samme høve Herleik Gislesson å løse ut igjen det som sto i pant, fordi han som sønnesønn av Andres Bonde på Hillestad var rett odelsmann til denne garden. Så gjorde Sigurd handarband med Herleik at denne skulle ha den andre halvparten til Lie til evig eie, med bygsel og råderett, men landskylden av denne halve jorden skulle Sigurd beholde livet ut. Samtidig takket Sigrud Gisle, Herleiks far, og Andres, hans farfar, for alt det gode de hadde gjort mot ham til denne dag. Herleik tilbød Sigrud at hvis denne ville flytte hjem til ham på Skjerven i Vardal og bo der, så skulle han hjelpe ham med åker og eng så han hadde til berging. Brevet ble gjort til samme dag og besegles av utstederne. (DN X nr. 217)

Død og begravelse


Herleik døde på Skjerven, Vardal, Oppland.

Kilder


  • Diplomatarium Norvegicum, bind X, nr. 217
  • Jan Eilert Jaatun og Fredrik Dyhren, VSHL artikkel: Skikkelstad i Vardal, del 1, s. 93

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License