Herman Olsen Hanestad (478) og Berthe Olsdtr Trogstad (479)

Herman og Berthe er mine 5xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Herman ble døpt 7. november 1727 på Toten, Oppland, og faren hans var Ole Olsen Hanestad og Alis Olsdtr Hanestad.

Berthe ble født i 1745 på Baukinn, Toten, Oppland, og foreldrene hennes var Ole Gundersen Baukin og Johanne Christensdtr Trogstad. Berthe figurerer også i kildene som Birte Olsdtr Hanestad.

Herman ble forlovet med Dorte Olsdtr Kjølset 24. September 1755, men hun døde i oktober 1756, 22 år, uten at de hadde rukket å gifte seg.

Herman og Berthe giftet seg 19. oktober 1763 på Østre Toten. De var tremenninger, og de fikk kongelig bevilling "at gifte seg i huset". Berthe var da 18 år gammel. Sammen fikk de barna

 • Dorthe Hermansdtr Hammerstad dp. 1764 H.K., Toten, d.
 • Husbonde og dragon Ole Hermansen Hanestad dp. 1766 H.K., Toten, g 1797 m. Marte Torkilsdtr f. ca 1774 (sønn: Herman Olsen f. ca 1797)
 • Marthe Hermansdtr Rognstad dp. 1768 H.K., Toten, d. 1799
 • Even Hermansen Spersrud dp. 1770 Balke, Toten, d. 1851
 • Alis Hermansdtr Fossmøller dp. 1772 H.K., Toten, d. 1845
 • Christian Hermansen Hanestad dp. 1774 Toten, d. 1774
 • Johanne Hermansdtr Hanestad dp. 1775 H.K., Toten, d. 1775
 • Kristian Hermansen f. 1776, d. 1776
 • Christian Hermansen dp. 1777 Balke, Toten, d. 1777
 • Helena Hermansdtr Igelsrud f. 1779, d. 1814
 • Christian Hermansen f. 25.05.1781, dp. 04.06.1781 Balke, Toten (tvilling)
 • Anders Hermansen f. 25.05.1781, dp. 04.06.1781 Balke, Toten (tvilling)
 • Johanne Hermansdtr f. 22.04.1783, dp. 1783 i H.K., Toten, d. 1783
 • Herman Hermansen f. 12.05.1784, dp. 16.05.1784 Balke, Toten
 • Johanne Hermansdtr f. 06.05.1787, dp. 1787 i H.K., Toten, d. 1787
 • Herman Hermansen f. ca 1794

Liv og virke


I 1801 var Berthe blitt enke, og bodde på føderåd hos sin sønn Ole; som var husbonde på Hanestad, Østre Toten. Hun hadde også 4 andre av sine barn boende hos seg; Helena, Kristian, Anders og Herman (f. 1794).

Død og begravelse


Herman døde 70 år gammel 28. mars 1798 på Toten, Oppland.

Berthe døde som kårenke i 1829 på Hanestad, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License