Husar og Husmann Carl Jonsson Älgshult (262) og Ingeborg Chrestina Nilsdotter (263)

Carl og Ingeborg Chrestina (Stina) er mine 5xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Carl ble født 1. mars 1720 i Kallarsebo (Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige) og døpt 6. mars 1720 i Målilla (Vena, Kalmar län, Småland, Sverige). Han var sønn av Jonas Älgshult og Elisabeth Älgshult.

Ingeborg Chrestina ble født 27. mars 1732 i Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige, og døpt samme sted 2. april 1732. Foreldrene hennes var Nils Mattiasson og Ingrid Persdotter. Andre navn for Ingeborg var Christina Nilsdotter og Stina Nilsdotter.

Carl og Ingeborg Chrestina giftet seg den 2. oktober 1748 i Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige, og sammen fikk de barna

Liv og virke


I begynnelsen var de husfolk, men så tok de over Älgshult etter Jonas Persson. Sistnevnte hadde vunnet Älgshults grenselinjeprosess mot Hammarsebo i 1741.

Krigen


Under krigen i 1741 ble Kallersebo uten forsvarspost. En ny husar (soldat i lettkavaleriet, lettbevæpnet ryttersoldat) måtte innsettes. Ved loddtrekning falt ansvaret for Kallersebo på Carl Jonsson. Carl Jackson dro til Målilla for innmelding. Når innmeldingen skulle ha funnet sted rømte fra Carl Jonsson fra Målilla via skogsveien til Stockhorva, hvor han gjemte seg og la seg til å lytte når kongens fogd fór forbi for å lete etter ham. Han hørte fogden spørre om veien til Kallersebo og om de hadde sett Carl Jonsson. De svarte at de hadde ikke sett Carl Jonsson. Fogden forklarte da at hvis de ikke fant Carl Jonsson, så ville de ta faren med seg på turen til Målilla og angi ham som husar. Carl Jackson ble på sitt gjemmested til han så fogden komme tilbake fra Kallersebo. Da han så at hans far ble brakt til Målilla i stedet for han, kom Carl fram fra gjemmestedet sitt og annonserte at han var villig til å reise til Målilla. Sannsynligvis ble ikke Carl Jonsson sendt til krig, men ble sannsynligvis hjemme i vakt- og reservetjeneste i regimentet siden han 02.10.1742 giftet seg med den 20 år gamle Ingeborg Crestina Nilsdotter fra Hammarsebo.

carl1720f.jpg
Skjermbilde%202013-06-06%20kl.%2022.10.03.png
Skjermbilde%202013-06-06%20kl.%2022.23.20.png
Carls fødsel 1720 Carl og (Ingeborg Chri)Stina gift Stina død

Død og begravelse


Carl døde 77 år gammel 11. mai 1797 og ble begravet 14. mai i Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige.

Ingeborg døde 74 år gammel av alderdom 8. september 1806 i Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige, og ble begravet samme sted 14 september 1806.

Kilder


  • E. Berglund, Boka "Den okände soldaten från Vimmerby fogderi" (1964)
  • Målilla med Gårdveda kyrkoarkiv, Födelse- og dopböcker 1695-1744, SVAR Riksarkivet
  • ArkivDigital, Målilla med Gårdveda C:3 (1745-1800) bilde 76, s. 141 (Carl og (Ingeborg Chri)Stina gift)
  • ArkivDigital, Målilla med Gårdveda C:4 (1801-1858) bilde 263, s. 507 (Stina død)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License