Snekker Kristian Johannessen Vesteng (58) og Thine Halvorsdtr Ouren (59)

Kristian og Thine er mine tipptippoldeforeldre

Fødsel og familie


Kristian ble født 9. september 1847 i Romedal i Hedmark, og døpt samme sted 10. oktober 1847. Kristian var uekte barn av feier Johannes Halvorsen Bordal og inderstpike Olive Embretsdtr Vestre Dahl. Ved dåpen står det i kirkeboken at det var foreldrenes første leiermål. Moren Olive var inderstpike på vestre Dahl og faren Johannes var ungkar og feier. Det står en merknad: "Anmeldt til dåp av Huusmand Niels Arnesen Dahl." Kristian ble konfirmert i Stange. Han ble også vaksinert, og det er bevitnet skriftlig av Niels Thronsen som var hjelpevaksinatør i Stange. Jeg finner ingen Kristian (Christian) født på 1840-tallet med farsnavn som starter på Joh… (dette gir jo ganske mange varianter i navn og årstall) noe sted i Norge i folketellingen 1865. Men jeg finner en Kristian Embretsen f. ca 1846 i Romedal, og dette passer jo ganske bra. Min teori er at han har tatt morens etternavn siden han er uektefødt, men jeg understreker at dette kun er en teori. Denne Kristian bor på bostedet "Hval nedre, Legvolden Engslet og Ribsrudengen", og er ugift tjenestekar.

Thine ble født 22. april 1852 på Fjeldhaugeie, Østre Toten i Oppland, og døpt samme sted 20. juni 1852. Foreldrene hennes var husmann Halvor Jensen Fjeldhaugeie og Marte Fredriksdtr Fjeldhaugeie. Thine ble konfirmert 7. oktober 1866 i Balke kirke, Østre Toten. Hun er da oppgitt å være vaksinert av A. Pedersen i 1852, og fikk meget godt som karakter. I 1865 bor hun sammen med sine foreldre og søsken på Strande gård på Balke, Østre Toten.

Kristian og Thine giftet seg 1. november 1871 på Østre Toten i Oppland. Det var lysning for Kristian og Thine 27.08.1871, 03.09.1871 og 10.09.1871. Sammen fikk de barna

 • Helene Maria Kristiansdtr f. 28.12.1871, dp. 28.01.1872 Østre Toten
 • Julie Kristiansdtr f. 05.01.1874, dp. 01.03.1874 Østre Toten
 • Karen Myhre f. 1875 Østre Toten
 • Ole Kristiansen f. 1878, d. På Vesteng u/ Hammerstad 1895, ugift
 • Mathilde Kristiansdtr f. 22.04.1880, dp. 27.06.1880 Balke, Østre Toten
 • Hågen Kristiansen f. og d. 1882
 • Helga Kristiansdtr f. og d. 1885
 • Håken Kristiansdtr f. og d. 1886
 • Thorvald Kristiansen f. 01.06.1887, dp. 24.07.1887 Balke, Østre Toten
 • Borghild Kristiansdtr f. og d. 1892
kristianjohfoedt.bmp
thinef.jpg
kristianthinegift.jpg
krd1920.JPG
Kristian født 1847 Thine født Kristian og Thine gift (B23) Kristian død

Liv og virke


Da datteren Helene Maria ble døpt i 1872 var Kristian inderst på Ouren, Toten, Oppland. Da datteren Julie ble døpt i 1874 var han husmann på Oppegaardseie. Da datteren Karen ble døpt i 1875 var han husmann på Taraldrudeie. Han er da også oppført som innerst med jord og jordarbeider. Kristian bodde på Taraldrudødegård fra 1875-1887. Det var han også når datteren Mathilde ble døpt i 1880 og når sønnen Thorvald ble døpt i 1887. Kristian bodde så på Halvorsrudeie i 1889, og deretter på Bollum u/ Taraldrud i 1891. Da var han skinnfellmaker og tømmermann. Mellom 1891 og 1900 flyttet Kristian, kona og sønnen Thorvald flyttet til Sørum, og endret etternavn til Westeng. Ved FT 1900 bodde Kristian, kona og sønnen Thorvald på gården Lersund (Frogner nordre) i Sørum, Akershus. Han het da Kristian Johannesen Vesteng. Hun er da snekkerkone og heter Tine Halvorsen Vesteng. I 1910 bor Thine og Kristian på gården "Heim" på Lysaker, Østre Bærum, Akershus, og heter da Vesteng til etternavn.

Død


Kristian døde 10. juli 1920 i en arbeidsulykke hjemme på Romedal da en stokk falt ned og traff ham i hodet under bygningsarbeid, og førte til "indre hjerneblødning". Han var da bosatt på Stabækk. Han ble begravet i Haslum, Østre Bærum 18. juli 1920. Det står at Kristians siste bosted var Dulsrud på Østre Toten, Oppland.

krvesteng1.JPG

Thine ble begravet 2. juni 1927 i samme grav som Kristian på Haslum kirkegård, Østre Bærum, Akershus.
Graven er nå (pr 2015) fjernet og tildelt på nytt.

Kilder


 • DA: Minesterialbok Romedal 1847-1861 s. 9, nr. 97 (Kristian døpt)
 • DA: Klokkerbok Romedal 1846-1866, s. 13, nr. 97 (Kristian døpt)
 • DA: døpte Østre Toten 1866-1877, s. 110, nr. 18
 • DA: Døpte Østre Toten 1848-1856, s. 46, nr. 110
 • DA: FT 1865 Toten (Thine bosted)
 • FamilySearch
 • VSHL: Gjøvik og Toten Slektshistorielag/DA: vigde i Østre Toten, 1866-1877, s. 255, nr. 23 (gift)
 • Mail fra Jan Westeng (kjent etterslekt)
 • DA: FT 1900 Sørum, nr. 2036 og 2037
 • DA: FT 1910 Bærum
 • DA: Minesterialbok Østre Toten 1866-1877, s. 69, nr. 14 (datteren Helene Maria døpt)
 • DA: Minesterialbok Østre Toten 1866-1877, s. 92, nr. 28 (datteren Julie døpt)
 • DA: Minesterialbok Østre Toten 1866-1877, s. 110, nr. 182 (datteren Karen døpt)
 • DA: Minesterialbok Balke i Østre Toten 1878-1880, s. 110, nr. 36 (datteren Mathilde døpt)
 • DA: Minesterialbok Balke i Østre Toten 1881-1896, s. 31, nr. 24 (sønnen Thorvald døpt)
 • DA: Klokkerbok Østre Bærum 1912-1929, s. 186, nr. 24 (Kristian død)
 • Totens Bygdebok IV av Svein Ødegaard, s. 71-72 og 204
 • DA: FT 1865 Romedal (Kristian?)
 • DA: FT 1875: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052098000507 (Kristian og Thine 1875)
 • DA: Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld 1866-1877: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000164083 (Thine konfirmert 1866)
 • Kopi av kirkebok fra Haslum kirkegård v/ Linda Algrov, Driftsleder Haslum Kirkegård tilsendt på mail 230315 (Kristian og Thine gravlagt)

Kjent etterslekt


Kristian og Thines barn

 • Helene Maria Kristiansdtr f. 1871 gm. Peder Pedersen Hovelsrud
 • Mathilde Kristiansdtr f. 1880
  • Walther
   • Roar Fjeld  
 • Thorvald Kristiansen (1887-1949) g. 1915 m Frida Hansen (1896-1982)
  • Thorbjørg Marie f. 1916 gm. Paulsen
   • Jan (Paulsen) Westeng f. 1945
    • sønn
    • sønn 
    • Marianne f. 1980
  • Doris f. 1918
  • Reidun f. 1927

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License