Husmann Lars Amundsen Fossumkleven (122) og Anne Amundsdtr Jellum (123)

Lars og Anne er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Lars ble født 8. juni 1800 på Klemmetsrud i Røyken i Buskerud, og døpt samme sted. Foreldrene hans var landvergesoldat Amund Ingebrethsen Clemetsrud og Marthe Larsdtr Gunderud.

Anne ble født 8. september 1805 i Røyken i Buskerud. Foreldrene hennes var Amund Olsen Jellum og Mari Olsdtr Østern.

Anne og mannen Lars hadde felles oldeforeldre; Anders Olsen Eraaset Grini og Anne Jørgensdtr Grini.

Lars og Anne giftet seg, og sammen fikk de barna

 • Andreas Larsen f. 1826 (d.1827)
 • Andreas Larsen f. 1828
 • Maren Mathea Larsdtr f. 1831 (d.1832)
 • Maren Mathea Larsdtr f. 1833
 • Olaus Larsen f. 1837
 • Anne Karine Larsdtr Fossumkleven f. 1842
 • Lise Larsdtr f. 1845

Lars og kona Anne hadde felles oldeforeldre; Anders Olsen Eraaset Grini og Anne Jørgensdtr Grini.

larsfoedt.jpg
annefoedt.jpg
annadoed.jpg
Lars født 1800 Anne født 1805 Anne død 1877

Liv og virke


I 1801 bodde Lars, foreldrene, besteforeldrene, onkelen, tanta, fettere og kusine på Klemmetsrud søndre, Røyken, Buskerud. Lars og Anne var på Grav i 1826, i Stokker 1827-1832, på Gunnerudbraaten i 1833 og på Sandbakken under Bøe i 1837. Fra 1842 var de på Fossumeie. Ved FT 1865 var de på Fossumkleven. Han var leilending 66 år gammel, dvs f. ca 1799 i Røyken. Anne var 62 år, dvs f. ca 1803 i Røyken. Sønnen Olaus, 31 år, ugift matros, var hos dem. Anne var på Fossumkleven i FT 1875 som enke. Hun eide huset og bygslet litt jord. Hun fikk midler av Røyken Fattigkasse. Datteren Lise og hennes mann leide hos henne.

Sønnen Olaus (Olaves)


Olaves (Olaus) Larsen ble født 2. januar 1837 på Bøeiet, Røyken i Buskerud. Han giftet seg første gang 28. desember 1866 i Røyken kirke med Anna Jensdatter Fossum. De fikk barna:

 • Johan August, f. 12 Aug. 1867
 • Pauline Mathilde, f. 6 Okt. 1869
 • Ludvig Alfred, f. 30 Des. 1871

Olaves giftet seg andre gang 25 november 1875 med enken Anna Hansdatter Liverud. De fikk barna:

 • Anna Olausdatter, f. 19 Aug. 1876, d. 18 Mai 1877
 • Hans Olausen, f. 10 Nov. 1879, Konf. 7 Okt. 1894, g.m. 14 Nov. 1903, Mathilde Torstensdatter Kjos.

I følge dødsfallprotokoll for lensmannen i Røyken tok Olaus selvmord. Han ble funnet hengt på gården Liverud 6. november 1898. Det opplyses da å være 4 arveberettigede av hans eiendom og løsøre. Enken Anne og sønnene Johan August, Ludvig Alfred samt Hans.

Død


Finner én Lars Amundsen død 1870. Han er fattiglem, men 78 år gammel (8 år eldre enn han bør være).

Da Anne døde 25. oktober 1877 oppholdt hun seg på Veareie i Røyken og var enke og legdslem. Hun ble begravet i Røyken 4. november 1877.

Kilder


 • DA: minesterialbok, Røyken 1782-1813, s. 85
 • DA: FT 1865 Buskerud
 • Dødsfallprotokoll for lensmannen i Røyken (1875 - 1910), folio 81a, nr. 50
 • DA: minesterialbok, Røyken 1782-1813, s. 109
 • DA: minesterialbok, Røyken 1876-1879, døde og begravede, s. 85, nr. 43
 • DA: FT 1875 Buskerud

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License