Inderst Ole Gorenius Andersen Theseneie (110) og Gorine Thostensdtr Finnstadeie (111)

Ole og Gorine er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Ole ble født 26. november 1831 på Låvegg, Nes, Akershus, og ble døpt 11. desember 1831 på Nes, Akershus, og foreldrene hans var Anders Christoffersen og Anne Nielsdtr. Ole ble konfirmert 11. oktober 1846 på Nes. Da bodde han på Fenstad.

Gorine ble født i 1826 på Nes, Akershus. Faren hennes var Thorsten Christensen.

Lysningsdagene for Ole og Gorines bryllup var 26. september, 3. og 10. oktober, og det var Ole som forlangte bryllupet. Når Ole og Gorine giftet seg i 1852 bodde Ole på Theseneie, mens Gorine bodde på Finnstadeie, Nes. Ole og Gorine giftet seg 11. oktober 1852, og sammen fikk de barna

Etter at Gorine døde bare 33 år gammel, giftet Ole seg på nytt med Jørgine Amundsdtr (f. 1835 Nes), og de fikk barna

 • Indiane Olsdtr f. 1863 Nes gm. Jens Andersen Brustadeie
 • Kristian August Olsen Braathen f. 1865 Nes, d. 1942
 • Anna Olsdtr f. 1867 Nes gm. Tarald Bernhard Skattebo
 • Anders Olsdtr f. 1867 Nes

Liv og virke


I 1865 bodde Ole og hans andre kone Jørgine med Karoline Emilie (13 år) og sine felles barn Indiane og Kristian på gården Thesenbraaten, Nes, Akershus. Oles foreldre bodde også der, og Ole brukte plassen sammen med faren. Ole og Jørgine bodde på samme sted i 1875, med flere barn.
Sønnen Kristian (1865-1942) overtok plassen Tesenbraaten etter Ole. I 1912 kjøpte Kristian den andre Tesenbraaten-plassen; Bråte (g.nr. 55, b.nr. 3 - 20 mål innmark). Det var Kristian som oppførte samtlige hus på eiendommen. Han giftet seg med Gurine Lauritsdtr Fyriinngjerdingen (1869-1949). De fikk barna

 • Ole Kristiansen f. 1891, driver Killinrud i Nedre Eiker, gm. Martha Paulsen
 • Margit Kristiansdtr f. 1894 gm. Johan Haugen
 • Anna Kristiansdtr f. 1895 gm. Finn Varran
 • Gunnar Kristiansen f. 1900 gm. Aase Gjettum
 • Oskar Braathen f. 1904, driver Killinrud (ikke samme gården som broren Ole), gm. Agnes Korsvold
  • Randi Braathen
  • Berit Braathen
  • Kristian Braathen
 • Hans Kristiansen f. 1908 gm. Magnhild Kaarstad

I 1925 solgte Kristian Bråte videre til sønnen Oskar.

Død og begravelse


Ole døde 25. november 1884, og ble begravet 29. november 1884 på Nes, Akershus. Han bodde da på Tesen.

Gorine døde samme år som Hanna Mathilde ble født, bare 33 år gammel, 19. august 1859 av tæring, og ble begravet på Nes, Akershus 26. august 1859.

Kilder


 • DA: Minesterialbok Nes 1846-1858, s. 119, nr. 97 (Karoline Emilie døpt 1853)
 • DA: Minesterialbok Nes i Nes 1859-1874, s. 339, nr. 61 (Gorine død 1859)
 • FamilySearch
 • DA: FT 1865 Nes
 • DA: Minesterialbok Nes 1815-1835, s. 366, nr. 69 (Ole født 1831)
 • DA: Klokkerbok Nes 1815-1835, s. 366, nr. 71 (Ole født 1831)
 • DA: Minesterialbok Nes 1846-1858, s. 161, nr. 7 (Ole konfirmert 1846)
 • DA: Minesterialbok Nes 1846-1858, s. 263, nr. 42 (Ole og Gorine gift 1852)
 • NB: bygdebok: Nes på Romerike, bind II, s. 157-159
 • DA: Minesterialbok Nes i Nes 1883-1898, s. 499, nr. 37 (Ole død 1884)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License