Ingebret Madsen Grimsrud (1952) og Mari Larsdtr Braaset (1953)

Ingebret er min 7xtippoldefar


Fødsel og familie


Ingebret ble født og døpt i 1644 i Røyken, Buskerud. Faren hans var Mads Grimsrud, mens morens navn er ukjent.

Mari ble født og døpt i 1638 i Røyken, Buskerud. Faren hennes var Lars Steffensen Braaset.

Ingebret og Mari giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Ole Ingebretsen f. 1672
  • Marie Ingebretsdtr f. 1674
  • Mats Ingebretsen Grimsrud f. 1676
  • Hans Ingebretsen f. 1678
  • Eli Ingebretsdtr f. 1680
  • Kari Ingebretsdtr f. 1682
  • Anne Ingebretsdtr f. 1685
  • Marthe Ingebretsdtr f. 1689

Liv og virke


Ingebret eide hele Grimsrud f.o.m. 1685. Ingebret Madsen, Ved Tingmøte i Røyken den 25 Juni 1685, Halvor Jellum på sin bror Ingebret Madsens vegne et skjøtebrev utstedt av "velbaarne frue Jnger Rytter til Kaabervigen" til Ingebret Madsen på gården Grimsrud "som schylder í (1/2) schipund salt aff Kooberuigen dend 6 Maj 1685." Han brukte senere også trolig hele gården. Ingebret var oppsitter ved matrikkelen 1723.

1952skatt.JPG
Skattematrikkelen 1723

Død og begravelse


Da Ingebret døde 85 år gammel i 1729 i Røyken, Buskerud bodde han på Grimsrud. Han ble også begravet i Røyken 6. februar 1729.

Mari døde 91 år og 3 uker gammel i 1729 i Røyken, Buskerud, hvor hun også ble begravet 27.02.1729.

De døde bare 21 dager fra hverandre. Muligens var det sykdom siden det var så tett etter hverandre, men så var de også henholdsvis 85 og 91 år gamle…

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License