Kuriosa

Her samler jeg rariteter og/eller spesielle skjebner som finnes i trærne våre

 • To av mine tippoldefedre, tippoldefar Johan Karlsen Løvlie og 2xtippoldefar Kristian Johannessen Vesteng, døde begge av å bli truffet av trær. Johan døde på jobb da han hogget trær i skogen alene, og Kristian døde under bygningsarbeide da han ble truffet av en trestokk i hodet.

 • Mange på min fars side av slekten fra Sverige er bokbindere, mens mange på min mors side fra Norge er boktrykkere. På min mors side så er det primært morfars side som er boktrykkere, men det er en stor gren av mormors 4-5 menninger (etterslekt av ane nummer 238 og 239) som er boktrykkere, og kjente som sådan. Slekten synes veldig fokusert rundt det trykte ord og bøker - selv om det selvfølgelig gjelder en liten del i nyere tid, sett i forhold til totalt antall mennesker i hele treet. Følgende personer i treet har arbeidet innenfor fagområdet eller hatt det som profesjon:
  • 2. Sven Bjørn Habolin (pappa) 1959-2005: arbeidet ved plakattrykkeri
  • 12. Faktor Reidar Kristian Neegaard (oldefar) 1913-1977: typograf/trykker, senere trykkerifaktor
  • 16. Pressforgylder Emil Anton August Habolin (tippoldefar) 1865-1936: bokbinder og senere erkjent og dyktig pressforgylder. Trykket visstnok alle permene til Vitenskapsakademiet i Stockholm og gullforgylding til det svenske hoffet.
  • 17. Bokbinderske Elvira Maria Jonsson Ideman (tippoldemor) 1874-1936: jobbet ved trykkeri i Stockholm

(listen er under arbeid)


 • Min oldefar, tippoldefar og 2xtippoldefar hadde yrke innenfor tog og jernbane;
  • 10. Sven Rikard Lindberg (oldefar) var lokeldare (fyrbøter)
  • 20. Knut Rikard Lindberg (tippoldefar) var lokomotivfører
  • 40. Sven Anders Lindberg (2xtipp) var banvakt (sporvokter)
   • tilfeldigvis jobbet min farfar (slektsnummer 2), altså svigersønn av 10. Sven Rikard Lindberg (over), som trikkefører i Oslo

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License