Kuriosa

Her samler jeg rariteter, interessante fakta og/eller spesielle skjebner som finnes i trærne våre

 • To av mine tippoldefedre, tippoldefar Johan Karlsen Løvlie og 2xtippoldefar Kristian Johannessen Vesteng, døde begge av å bli truffet av trær. Johan døde på jobb da han hogget trær i skogen alene, og Kristian døde under bygningsarbeide da han ble truffet av en trestokk i hodet.

 • Mange på min fars side av slekten fra Sverige er bokbindere, mens mange på min mors side fra Norge er boktrykkere. På min mors side så er det primært morfars side som er boktrykkere, men det er en stor gren av mormors 4-5 menninger (etterslekt av ane nummer 238 og 239) som er boktrykkere, og kjente som sådan. Slekten synes veldig fokusert rundt det trykte ord og bøker - selv om det selvfølgelig gjelder en liten del i nyere tid, sett i forhold til totalt antall mennesker i hele treet. Følgende personer i treet har arbeidet innenfor fagområdet eller hatt det som profesjon:
Anenr. Slektsskap Tittel/yrke Navn Leveår Arbeid Sted
2 Far Sven Bjørn Habolin 1959-2005 Arbeidet ved plakattrykkeri Stockholm
12 Oldefar Faktor Reidar Kristian Neegaard 1913-1977 typograf/trykker, senere trykkerifaktor Oslo
- grandonkel Trykker Hans Kristian Neegaard sønn av nr. 12 var trykker Oslo
16 Tippoldefar Pressforgylder Emil Anton August Habolin 1865-1936 bokbinder og senere erkjent og dyktig pressforgylder. Trykket visstnok alle permene til Vitenskapsakademiet i Stockholm og gullforgylding til det svenske hoffet. Stockholm
17 Tippoldemor Bokbinderske Elvira Maria Jonsson Ideman 1874-1936 jobbet ved trykkeri Stockholm
24 Tippoldefar Verksmester Kristian Neegaard 1884-1937 kjent verksmester og trykkerimekaniker i sin tid Oslo
25 Tippoldemor Setterske Hulda Amalie Iversdtr Neegaard 1883-1954 setterske/trykker i avis Oslo
26 Tippoldefar Typograffaktor Rolf Torp 1889-1940 kjent faktor og fremragende fagmann i sin tid Oslo
- 2xgrandonkel Typograf Per Torp 1917-? sønn av nr. 26, typograf Oslo
32 2xtippoldefar Bokbinderifaktor Frans August Habolin 1825-1870 Boktrykker, bokbinder og faktor Stockholm/Kalmar
64 3xtippoldefar Bokbinderimester Zacharias Habolin 1793->1835 Bokbinder og borger i Kalmar, mester for lærlinger Kalmar

(listen er under arbeid)


 • Min oldefar, tippoldefar og 2xtippoldefar hadde yrke innenfor tog og jernbane;
  • 10. Sven Rikard Lindberg (oldefar) var lokeldare (fyrbøter)
  • 20. Knut Rikard Lindberg (tippoldefar) var lokomotivfører
  • 40. Sven Anders Lindberg (2xtipp) var banvakt (sporvokter)
  • Min farfar 2. Rolf Edvard Emil Habolin, altså svigersønn av 10. Sven Rikard Lindberg (over), arbeidet som trikkefører i Oslo

 • Fra min oldemor Ellas fars side så er slekta mi fra Vinger i Hedmark langt bakover, og på 16-1700-tallet dukker skogfinnene opp. Slektsnavnene er Soikkainen og Kavalainen, og disses foreldre er finner.


 • Min 2xtippoldefar Skredder Hans Kristiansen Neegaard skal være foreviget i bronse i to av statuene i Vigelandsparken; en på enden av broen til høyre (hvis man ser mot Monolitten), og en i fontenen. Dette fordi vår familie bodde i samme nabolag som Gustav Vigeland, og han brukte folk i nabolaget som modeller for arbeidet sitt.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License