Iver Olsen Ensrud (12506) og ukjent Gudbrandsdtr Ensrud (12507)

Iver kona er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Iver ble født omkring 1605.

Han giftet seg med (ukjent) Gudbrandsdtr Ensrud, og sammen fikk de datteren

Liv og virke


Iver oppgis å være 61 år i 1666, og er oppsitter på Ensrud. Gårdsskylden er på 1 pd. Han er nevnt som bruker på Ensrud gård, Østre Toten, Oppland fra 1643 og må være gift med en datter av Gudbrand Ensrud. Ivers datter ble gift med neste bruker.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License