Jens Guttormsen Sogstad (3100) og Sigrid Bjørnsdtr Sogstad (3101)

Jens og Sigrid er mine 8xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Jens ble født omkring 1643 på Askim, Aas, Vestre Toten, Oppland. Foreldrene hans var Guttorm Pedersen Askim og Aase Andersdtr Kobberstad. I 1666 var han oppsitter på Askim, Hoff, Toten, Oppland med broren Haagen. Jens er oppgitt å være 23 år gammel, med en bruksskyld på 3 f.

Sigrid ble født ca 1655, og foreldrene hennes var Bjørn Syversen Sogstad og Margrethe Gulbrandsdtr Majer.

Jens og Sigrid giftet seg i 1677 på Toten, og sammen fikk de barna

 • Margrethe Jensdtr (1679-1722) g. 1700 m Jens Haagensen Fjeldstad (d. 1740, 79 år)
 • Fredrik Jensen Sogstad/Froknestad f. 1681
 • Nils Jensen Sogstad gm. Marte Olsdtr La (1672-1754)
 • Ole Jensen s. Hammerstad (1683-1742) g. 1708 m Berte Olsdtr Hammerstad (1687-1764)
 • Jens Jensen Hoger/Hågår (1689-1714) g. 1714 m Marte Andersdtr Hågår (1690-1762)
 • Berte Jensdtr (1695-1762) g. 1717 m Nils Larsen m. Hveem (1689-1756)

Liv og virke


Jens var bonde og gårdbruker. I 1678 fikk Jens gården Sogstad fra svigerfaren Bjørn. På samme tid var Birgette Gile (svigerfaren Bjørns søster, Jens´ søster Sigrids tante) død og Jens kjøpte hennes del i Sogstad og det hun eid i Indal av Ole Gile for 90 riksdaler. På skiftet etter Jens eide han utenom Sogstad del i Froknestad, Haug, Holje og øde Bjørnstad. Kona Sigrid døde omtrent samtidig med Jens. Muligens er det Jens og sønnen Nils som står oppført i legd nr. 76 i militærrullene for 1697 på Toten. Sønnen Nils står her oppført med odelsgods 2 pd og 2 skind.
Det var skifte etter han 06.10.1699 på Toten. og Siri Biørnsdtr Barn: Nils, Fredrik, Olle, Jens, Margrete, Berte. Nærværende på de umyndige børns vegne som formynder foreldrenes nærmeste frender Halvor Alm, Povel Alfstad, Peder Fuchal, Guttorm Stafensrud og Elling Ørud.
Gods i Sogstad har vært den sl. qvindes odel skylder med underliggende øde Grimstad og Kieserud? ødegard 2 skippund og 2 skind m.b. Kiøpegods: Froknestad skylder 1 1/2 skippund m.b som den eldste sønn Nils Jensen bebor. Det anviste kiøbebrevet ei nogen taxt melder, tilstod Nils Jensen med Mogens Lund og Povel og Povel Alfstad var innkiøpt for reede penge.
Den gard Houf som Christen Isachsen påbor skylder 3 fierdinger tunge, hvorav de 2 fierdinger er kiøbegods og 1 fierding pantegods. Christen Isachsen var nærværende og berettet å ha kiøbt odelsretten til samme gods av de odelsberettigede og begierde den at innløse. Pantegods i Holge med underliggende slotødegaard Bue flatten skylder 1 skippund m/b over 1/2 skippund Kong. May. tilhørende som etter anviste pantebrev er satt i pant av oppsitteren til sl. Jens Sogstad. Et pantebrev på slotødegaarden øde Biørnstad skylder årlig 4 settung roug og 2 kalf skind m/b pantsatt av Peder Narum til sl. Jens Sogstad. Gjeld: Halvor Andersen (lønn), Marthe Povelsdtr (lønn), Laurits Madsen, Mogens Lund. Barnas formyndere: Eldste broder verger for yngste broder, Pouel Alfstad forordnet som tilsynsmand for anden broder, Halfuor Alm verger for tredie broder, for eldste datter verger Peder Fuchal, for anden datter verger Guttorm Stafensrud og Elling Øerud.
I sønnen Jens' skifte på Toten 15.02.1715 blir Jens og kona Sigrid nevnt; blant sønnens løsøre finnes blant annet 1 sølvbeger merket med foreldrenes navn og årstallet 1692.

3100d.JPG

Død og begravelse


Jens døde i 1699 på Sogstad, Toten, Oppland, og ble begravet 15. juli 1699 på Toten, Oppland.

Sigrid døde i 1699.

Kilder


Kjent etterslekt


Jens og Sigrids sønner

 • Nils Jensen Sogstad gm. Marte Olsdtr La (1672-1754)
  • Jens Sogstad (1700-1781) g1 1732 m. Pernille Hansdtr Breili (1700-1737), g2 1740 m. Berte Christiensdtr Findstad (1715-1746), g3 1749 m. Berte Monsdtr Steffensdtr (1717-1799)
   • Marthe Jensdtr (ca 1734-1788) g 1761 m. Jacob Jacobsen Hund i Vardal (overtok Sogstad, 67 år 1801, g2 1792. m Kirsti Olsdtr Ridesæter 66 år 1801)
    • Jens Jacobsen (?-1792)
     • Jacob Jensen (1790-1827) g 1815 m. Siri Larsdtr Rognstad (ca 1787-1827)
      • Marthe Maria Jacobsdtr (1816-?)
     • Hans (1792-1793, begr. 1 mnd etter faren)
   • Margrete Jensdtr Sogstad (1735-1763) g1 1760 m. Hans Haldorsen nedre Braastad i Vardal (1734-1800, g2 m. Mari Pedersdtr lille Odnes i Land (1747-1804))
    • Haldor Hansen (1) (1761-?)
    • Jens Hansen Fauchald (1) (1762-1823) g1 1788 m. Marthe Pedersdtr Fauchald (1764-1799), g2 1799 m. Berthe Mikkelsdtr Faarlund (1777-?)
     • Hans Jensen (1) (1790-1796)
     • Stortingsmann Peder Jensen Fauchald (1) (1791-1856) g 1813 m. Pernille Tollefsdtr Bjørnstad (1791-1871)
      • Jens Sogstad (1814-1891) g 1845 m. Berte Christiansdtr ø. Balke
      • Maria Pedersdtr (1817-?) gm. Johannes Vestrum, reiste til Amerika
      • Berthe Pedersdtr (1822-1877) ugift
      • Theoline Pedersdtr (1826-1906) g1 1846 m. Peder Anton Haagensen Lie (1826-1853), g2 1856 m. Nils Thomasen Hattebøl (1829-1902)
       • Taale Nilsen Lie (2) (1858-1944) g 1885 m. Petra Josefine Paulsdtr Kirke Balke (1858-1926)
        • Berthe Taalesdtr (1886-?) g 1913 m. Eilif Koller (1879-?), bosatt på Grande, Østre Toten
        • Magnhild Theoline Taalesdtr (1888-?) ugift
        • Ingeborg Taalesdtr (1891-?)
      • Hans (1831-1832)
     • Johannes Jensen (1) (1793-1794)
     • Jens Jensen (1) (1796-1797)
     • Johannes Jensen Sogstad (1) (1796-1877) g 1827 m. Marthe Johansdtr Fauchald
     • Margrethe Jensdtr (1?) (1799-1799)
     • Marte Jensdtr (2) (1801-?)
     • Pernille Jensdtr (2) (1803-1818)
     • Hans Jensen (2) (1810-1811)
     • Martin Jensen (2) (1814-?)
    • Margrethe Hansdtr (1) (1763-1839) gm. Amund Hansen nordre Braastad (1766-1864)
    • Haldor Aalstad (2) (1770-1812) gm Mari Olsdtr øvre Aalstad (1774-1868)
    • Marthe Hansdtr (2) 1772-1773)
    • Marthe Hansdtr (2) (1773-?) g 1800 m. Lars Olsen Klundby (1777-?)
    • Peder nedre Braastad (2) (1776-1833) g 1806 m. Anne Christiansdtr Nerby i Land
    • Hans Skikkelstad (2) (1787-1843) g 1813 m. Marthe Etnestad (1793-1877)
  • Inger Nilsdtr (1702-?) gm. Herman Christophersen Rustad
  • Ole Bjerke, senere Lae (1704-1752) g1 1727 m. Inge Larsdtr Bjerke, g2 ca 1733 m. Johanne Haagensdtr Askim (1713-1792)
 • Ole Jensen Hammerstad
  • Marte Olsdtr Hammerstad
   • Kari Larsdtr Dulsrud
    • Ingeborg Johannesdtr Haugom
     • Ole Johansen Ranaby, Grytedalen (Kubberud)
      • Ole Olsen Haagaard
       • Oskar Hågård
        • Ingegerd Hågård Aas
         • Eldrid Hågård Aas f. 1973

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License