Jernbanearbeider Nils Pedersen (54) og Karoline Emilie (Olsdtr) Pedersen (55)

Nils og Karoline Emilie er mine tipptippoldeforeldre

Fødsel og familie


Nils ble født 2. desember 1848 i Stangnesstrand på Eidskog i Hedmark, og døpt 21. januar 1849 i Vinger, Hedmark. Foreldrene til Nils er oppgitt å være husmann Peder Nilsen Steringslien og Eli Nielsdtr. I 1875 bodde Nils som logerende i Ruseløkkveien 7 i Oslo. Han drev da med forskjellig dagarbeide og er oppført som ugift. Nils er av finneslekt fra Vinger, Hedmark.

Karoline Emilie ble født i 1853 på Nes på Romerike, Akershus. Det finnes bare én Karoline Emilie født på Nes i hele 1853-1854, og det er Caroline Emilie Olsdtr født 8. september 1853, hjemmedøpt 16. september 1853, og døpt 9. oktober 1853 på Nes, Romerike, Akershus. Hun er datter av inderst Ole Gorenius Andersen Theseneie og Gorine Thostensdtr Finnstadeie. I 1865 bodde Karoline Emilie sammen med faren Ole, stemora Jørgine, sin stesøster og stebror, og sin farmor og farfar på plassen Thesenbraaten, Nes, Akershus. Karoline Emilie ble konfirmert 4. oktober 1868 på Nes. I 1875 bodde hun som tyende hos familien til Bademester Andreas Olsen, som tjenestepike, i Akersgade 40, 42, 44, som tydeligvis var bebodd av både Rigshospitalets direktør, ansatte og pasienter (det har ikke lyktes meg å spore opp hvilket bygg som lå her i 1875). Bademesterens kone var også fra Nes, i likhet med Karoline Emilie.

Nils og Karoline Emilie giftet seg en gang mellom 1875 og 1879 (ikke i Johannes, Oslo eller Nes, Akershus eller Vinger, Hedmark), fikk barna

  • Marie Sofie Pedersen f. 25.05.1879 Johannes, Oslo
  • Syerske Hanna Emilie Pedersen Torp f. 1889
  • Ragnhild Pedersen f. 1892
  • Marta Pedersen f. 03.01.1895 (tvilling)
  • Olga Pedersen f. 03.01.1895 (tvilling)
  • Ragnhild Pedersen f. 17.01.1899

Liv og virke


Da datteren Marie Sofie ble født i 1879 bodde de i Klingenberggata 16, i Oslo, og Nils var mekaniker. I 1885 bodde Nils, Karoline Emilie og datteren Marie Sofie i Eilert Sundtsgade 14. Nils var da mekanisk arbeider. Der bodde de også når datteren Hanna Emilie ble født i 1889. Nils var da mekaniker. Yngstedatteren Ragnhild ble født 17.01.1899, døpt 19.01.1899 på Grønland, og i tillegg hjemmedøpt av sogneprest Meyer, med bl.a. foreldrene som vitner, 24.08.1899. Moren Karoline Emilie døde bare 9 måneder etter at Ragnhild ble født. Ved både Ragnhilds dåp og Karoline Emilies død, var Nils oppgitt å være "Kjedelsmed", altså kjelemaker, boende i Platous gade 16 i Oslo.
I 1900 var Nils enkemann og jernbanearbeider, og bodde sammen med døtrene Hanna Emilie og Ragnhild, og husholdersken Anna Kaisa Larsdotter fra Värmland (Sverige) i Grønlandsleiret 33, Grønland, Oslo. Han flyttet på seg igjen mellom 1900 og 1902, for i de kommunale tellingene for 1902 og 1903 finnes han verken i Grønlandsleiret 33, Tøyengate 8 (som i 1904), eller i Nordbygade (som Anna Kaisa bodde i).
Den 18. desember 1904 giftet han seg på nytt på Grønland i Oslo med husholdersken sin Anna Kaisa Larsdotter (f. 1840 i Sverige). Dette var hennes første ekteskap, og hun var 8 år eldre enn Nils. Nils var da dagarbeider og boende i Tøiengade 8, og hun drev med blomstersalg og bodde i Norbygade 25. Det er oppgitt at Nils' første kone (min 2xtippoldemor Karoline Emilie) døde 23. oktober 1899, som stemmer overens med kirkebokinnføringen for Karoline Emilies død. Året før, ved den kommunale tellingen i 1903, var Anna Kaisa oppgitt å være "fattigmannstøttet". Nils' forlover ved bryllupet til Anna Kaisa var en Sig. Pettersen. Tilfeldigvis het også datteren Hanna Emilies forlover det samme; 'Sig. Pettersen' i 1911. Er dette samme person?
Jeg finner kun én Nils Pedersen som passer i kirkebøkene for Vinger (Eidskog var sammenslått med Vinger kommune inntil 1861). Han er sønn av inderst Peder Nielsen Steringslien og Eli Nielsdtr. Han ble født 2. desember 1848 og døpt 21. januar 1849. Disse opplysningene stemmer overens med det som er oppgitt ved hans andre bryllup. Faren til Nils er oppgitt å være husmann Peder Nilsen Steringslien.

Jeg finner ikke Nils i FT 1910, og det kan derfor være rimelig å anta at han dør mellom 1904-1910. Denne antagelsen understøttes av det faktum at tvillingdøtrene Marta og Olga bor på barnehjem 15 år gamle i 1910, i Vibes gate 31 på Fageborg i Oslo, sammen med 14 andre barn, en bestyrerinne og hennes medhjelperske. Dersom Nils døde så snart etter at han og Anna Kaisa giftet seg, hadde hun vel enten verken lyst, evne eller midler til å ta seg av sine stebarn; hun som selv levde fattigmannstøttet året før hun giftet seg med Nils. I tillegg var hun over 60 år når Nils døde.
Eldstedatteren Marie Sofie var i 1910 godt voksen, og gift med tre barn. Hun bor i Liabroveien 48 i Gamlebyen (Oslo hospitals menighet) sammen med mannen Mekanisk arbeider Sigurd Albert Pettersen f. 03.03.1877 i Oslo. Sammen har de barna

  • Solveig Pettersen f. 28.10.1904 Oslo
  • Finn Albert Pettersen f. 10.08.1906 Oslo
  • Mary Pettersen f. 11.04.1908 Oslo

Siden forlover både ved faren Nils' bryllup i 1904 og søsteren Hanna Emilies bryllup er en "Sig. Pettersen" i Liabroveien 48, så tipper jeg det er Marie Sofies mann som var forlover ved begge bryllup. Siden deres eldste barn, Solveig, ble født i 1904, så var nok Sigurd inne i bildet allerede da faren Nils giftet seg i 1904.
Yngstedatteren Ragnhild bodde i 1910 som pleiebarn hos gårdbrukerske Thea Theodorsen på Bjerke gård i Sørum.
Mens min tippoldemor Hanna Emilie bodde som logerende på rom 45 i andre etasje i Platousgate 4 og var syerske. Hun betalte da 7 kr i husleie sammen med en annen leietager. Den andre leietageren var ingen ringere enn hennes fremtidige ektemann Rolfs mormor, Lina Margrethe Rosenberg.
Av dette kan man se at Nils' død førte til at søskenflokken ble spredd for alle vinder.

nilspedersen.JPG
nilspederseng2.JPG
Nils' dåp Vinger 2. bryllup

Død og begravelse


Karoline Emilie døde av lungebetennelse 23. oktober 1899 på Grønland, Oslo. Da bodde hun i Platousgade 16. Hun ble begravet 26. oktober samme år på Østre Gravlund i Oslo.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License