Johanne Johansdtr Husebye (241)

Johanne er min 4xtippoldemor

Fødsel og familie


Johanne ble født i 1793 på Hekleberg i Røyken i Buskerud. Foreldrene hennes var husbonde Johannes Helmrichsen Hekleberg og Rønnau Amundsdtr. Johanne giftet seg med Hans Kristiansen Husebye, og sammen fikk de sønnen Magnus Hansen.

Liv og virke


I 1801 bodde hun på gården Heileberg i Røyken i Buskerud sammen med foreldrene og 2 yngre søstre. Hun er da 8 år gammel. Når sønnen Magnus ble født i 1817, var Johanne og mannen Hans husfolk på Husebye.

johannefoedt.jpg
Johanne f. 1793

Kilder


  • DA: Klokkerbok, Røyken 1814-1856, s. 34, nr. 18
  • DA: Minesterialbok, Røyken 1782-1813, s. 51, øverst høyre side
  • DA: Folketellingen 1801 Røgen

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License