Johannes Jensen Bygstad (788) og Inger Pedersdtr Bygstad (789)

Johannes og Inger er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Johannes ble døpt 25. mars 1715 i Hunns kirke, Vardal, Oppland, og faren hans var Jens By.

Inger ble døpt 7. oktober 1725 i Hovedkirken, Vardal, og faren hennes var Peder Skjerven.

Johannes og Inger ble trolovet 12. november 1750, og giftet seg 10. desember 1750 i Vardal, og sammen fikk de barna

  • Jens Johannesen Bjugstad f. 1752
  • Siri Johannesdtr f. 13.10.1754 Hunn, Vardal
  • Marthe Johannesdtr dp. 08.05.1757 Hunn, Vardal
  • Peder Johannesen dp. 11.11.1759 Hovedkirken, Vardal
  • Anne Johannesdtr dp. 01.11.1763 Hovedkirken, Vardal
  • Anne Johannesdtr dp. 07.04.1765 Hovedkirken, Vardal
  • Johanne Johannesdtr dp. 29.04.1768 Hovedkirken, Vardal
  • Johanne Johannesdtr dp. 30.05.1773 Hovedkirken, Vardal

Liv og virke


Da sønnen Jens ble døpt i 1752, bodde de på Bygstad (Bjugstad). Det gjorde de også da barna Siri ble døpt i 1754, Marthe i 1757, Peder i 1759, Anne i 1763, Anne i 1765, Johanne i 1768, og Johanne i 1773. I 1801 bodde Johannes og Inger på føderåd hos sønnen Jens og hans andre kone Anne (hennes 1. ekteskap), Jens' barn fra hans første ekteskap med Mari, på Bjugstad nedre, Vardal, der Jens var bonde og gårdbruker.

Død og begravelse


Johannes døde i 1803, og ble begravet 27. februar 1803 i Vardal, Oppland. Han var da bosatt på Bjugstad.

Inger døde 16. april 1814, og ble begravet 25. april 1814 i Vardal, Oppland. Hun bodde da på Bjugstad der hun var enke, føderåds- og bondekone.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License