Johannes Olsen Sukkestad Kukkersrud (3072) og Magdalena Andersdtr Glemmestad (3073)

Johannes og Magdalena er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Johannes ble født 1618-1625 på Kukkersrud, Toten, Oppland. Foreldrene hans var gårdbruker Ole Gundersen Sukkestad nordre og Kari Johannesdtr.

Magdalena ble født omkring 1635 på Kukkersrud, Toten, Oppland.

Johannes og Magdalena giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Johannes er del av legd nr. 20 i militærrullene for Toten i 1697, og i legd nr. 7 i 1700. Han var oppsitter på Kukkersrud 1666, med en bruksskyld på 0,5 pd og 0,5 lisp. Han er da oppgitt å være 41 år gammel (altså født ca 1625).

Død og begravelse


I kirkeboka står det at han dør 106 år gammel, og da må han være født i 1618… Johannes døde 13. mars 1724, og ble begravet 26. mars 1724 på Toten, Oppland. Da bodde han på Kukkersrud.

Magdalena døde omkring 1680.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License