Corporal Jon Olsen Grætteland (826) og Edel Larsdtr Ramstad (827)

Jon og Edel er mine 6xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Jon figurerer også i kildene som Jon Olsen Ramstad.

Jon og Edel giftet seg 24. juni 1765 i Tune, Østfold. Da var Jon korporal. Sammen fikk de barna

Liv og virke


Da sønnen Hans ble døpt bodde de på Grætteland. Jeg fant ingen flere barn mellom 1766 og 1772 i kirkeboken for Tune, så enten ble eventuelle andre barn født andre steder, eller så var kanskje Jon bortreist i lange perioder som Corporal?

Kilder


  • DA: Minesterialbok Tune 1758-1781, s. 36, nr. 17 (Malene døpt 1766)
  • FamilySearch
  • DA: Minesterialbok Tune 1758-1781, s. 77, s. 17 (Jon og Edel gift 1765)
  • DA: Minesterialbok Tune 1758-1781, s. 187, nr. 13 (Hans døpt 1772)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License