Jon Pedersen Farås (6156)

Jon er min 9xtippoldefar


Fødsel og familie


Jon ble født i 1625.

Han var far til

Liv og virke


I 1666 var Jon oppsitter på gården Farås, Hoff, Toten, Oppland. Sønnene Hans, Peder, Ole og Lars var også på gården.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License