Jon Pedersen Fjeld (3116) og Ingeborg Gulbrandsdtr Skjefstad østre (3117)

Jon og Ingeborg er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Jon ble født ca 1661.

Ingeborgs foreldre var Gulbrand Haraldsen Skjefstad og Maren Andersdtr.

Jon og Ingeborg giftet seg 14. april 1696, og sammen fikk de barna

  • Mari Jonsdtr, begr. 13.05.1697 (en dag gammel)
  • Knut Jonsen Mellem-Hveem østre dp. 1698
  • Halvor Jonsen dp. 30.01.1701, begr. 17.03.1754, g 02.04.1728 m. Anne Andersdtr Grøtberg, arveskifte etter Halvor 19.04.1754, 5 barn
  • Mari Jonsdtr dp. 12.07.1703, begr. 11.06.1763, g 30.12.1731 m. Nils Eriksen Sullustad søndre, arveskifte etter dem 11.06.1763
  • Anne Jonsdtr dp. 25.10.1705, gm. Nilsen Madsen Balke østre
  • Marte Jonsdtr dp. 08.08.1708, g 13.05.1735 m. enkemann Paul Madsen Heggerøste

Liv og virke


Jon bygslet gården samme året og kjøpte 1 fjerding landskyld ved skjøte 09.03.1704 av ingeniør og kaptein Caspar Schöller. De øvrige 3 fjerdinger kjøpte han av prost Hammers enke ved skjøte 20.03.1731. Ved skjøte 19.11.1733 solgte han gården til sønnen Knut og svigersønnen Nils Madsen.

Død og begravelse


Jon ble begravet 14. november 1744.

Ingeborg ble begravet 17. juli 1734.

Kilder


  • VSHL-tidsskrift nr. 3 2014, artikkel: "Bondeslekter II, Hveem-gårdene på Toten, Del IV-V" av Alf Christian Frogner, s. 189-191 (info om Jon og Ingeborg)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License