Skomaker Jørgen Rasmusen (782) og Margrethe Larsdtr (783)

Jørgen og Margrethe er mine 6xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Jørgen ble født omkring 1721 Stavie, Eidsvoll, Akershus.

Margrethe ble født omkring 1725 på Eidsvoll, Akershus.

Jørgen og Margrethe giftet seg, og sammen fikk de datteren

Liv og virke


Jørgen var skomaker. Han var også husmann i 1760-åra og ble senere selveier på Bråten Mellom (Jørns) i 1781. I 1801 bodde Jørgen og Margrethe på føderåd på Stavie, Eidsvoll, Akershus med datteren Katrine, hennes mann og barn, og Jørgens storebror Hans Rasmusen på 87 år. Jørgen var 80 år gammel, og Margrethe var 76 år gammel.

Død


Jørgen var fortsatt i live ved konas skifte i 1807, så han ble en gammel mann.

Margrethe døde i 1807, og det var skifte etter henne 31. august 1807 på Eidsvoll, Akershus.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License