Karl Pedersen Grimstad (24968) og Siri Olutsdtr Grimstad (24969)

Karl og Siri er mine 11xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Karl ble født omkring 1545.

Siri ble født omkring 1550.

Karl og Siri giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Karl var gårdbruker og ble nevnt i 1612. Siri ble nevnt 1626.
Grimstad ble i 1772 utpekt som sjefsbolig for Det nordre totenske kompani, men det tok noe tid før Grimstad ble sjefsgard. Når det gjelder den militære perioden vises det til artikkelen "Militære sjefsgårder på Toten" av Kristian (…) tirsdag 9. oktober 1962 der det er skrevet om de 14 offiserene som har bodd på Grimstad. Selvsagt måtte disse ha gardsbestyrere og andre gardsfolk, men man har valgt å se på Grimstads historie før det ble sjefgard. Grimstad ligger ca 1 km nord for Lena, og idag er det Valle landbruksskole som er eier. Når det gjelder navnet på gården, er det antatt at det en gang var Grimestadir, der førsteleddet kan ha vært kvinnenavnet Grima, siste leddet tyder på at gården (…) er fra vikingetida (…) - Og først skal man se på (…) dokumenter om garden som Norsk Kjeldeskriftinstitutt i Oslo eier. De er fra 1626 og 1633 og gir oss noe å tenke på når det gjelder de som har bodd på Grimstad på 1600-tallet.

Død og begravelse


Karl døde før 1626 på Grimstad, Toten, Oppland.

Siri døde etter 1626, Grimstad, Toten, Oppland.

Kilder


  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel nr. 4 1984: "Slektsforbindelse over bygdegrensene III, Litt omkring Grimstad på Toten" s. 34-39
  • VSHL-artikkel nr. 1 1988: "Om garden Grimstad ved Lena" s. 39-45

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License