Kjell Seierstad (24724)

Kjell er min 11xtippoldefar


Familie


Kjell var far til Peder Kjellsen Solberg f. 1564.

Liv og virke


Kjell ble nevn i 1557/58 og 1560/61.

Død og begravelse


etter 1561

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License