Knud Pedersen Øfstaas (6242) og Magnhild Gulliksdtr Øfstaas (6243)

Knud og Magnhild er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Knud ble født omkring 1605 på Grimstad?, Toten, Oppland. Foreldrene hans var Peder d.e. Karlsen Grimstad og Marthe Eriksdtr Grimstad.

Magnhild ble født omkring 1610 på Øfstaas, Åsmarken, Toten, Oppland. Faren hennes var Gullik Øfstaas.

Knud og Magnhild giftet seg omkring 1633 på Toten, Oppland, og sammen fikk de barna

  • Kari Knudsdtr Ås f. omkring 1633
  • Marthe Knudsdtr Øfstaas f. omkring 1635
  • Hans Knudsen Skeiten f. omkring 1636
  • Peder Knudsen Gaarder f. omkring 1643
  • Christense Knudsdtr Øfstaas f. omkring 1646
  • Ragnhild Knudsdtr

Liv og virke


Knud var gårdbruker. En av Lasse Grimstads stebarn var Knud Pedersen. Han hører vi ikke noe mer om. Han er ikke på Grimstad og kan for alt man vet ha reist fra Toten. Men han kan også være en Knud Pedersen som giftet seg med datteren på Øfstås i Åsmarken, Magnhild Gulliksdtr, nettopp omlag 1633 og ble bruker der. Han var 61 år i 1666, og oppsitter på Øfstaas, og var umyndig i 1626 akkurat som ble sagt om Lasse Grimstads stebarn. Et indisium får vi også i det faktum at en av døtrene til Knud Pedersen Øfstås het Marte. Hun var gift med Elling Andersen Jerstad og er farmor til en av Totens askeladder, Henrik Knudsen Rognstad. Denne Knud Pedersen Øfstås er også den eneste aktuelle Knud Pedersen på Toten i 1666. Men igjen må det presiseres at førnevnte Knud Pedersen Grimstad kan ha flyttet fra bygda eller dødd før 1666. At man likevel tror at dette er rett Knud, kommer av en rettssak 27. september 1687 mellom gårdene Sukkestad og Seierstad. En av de som vitner da er Knut Øfstaas, og det må bety at han er godt kjent i naboloaget. Er Knut Øfstås fra Grimstad, kan man skjønne hvorfor! Saken gjelder grensen mellom Sukkestad og Seierstad.
1. vitne: Knud Øfstaas, ved 80 års alder, bekjenner at alfarvegen er skille mellom gårdene…
2. vitne var en Ole Johannesen Skjøl. Denne ser ut til å være fra Kauserud. Foreldrene var Johannes Pedersen Kauserud, 53 år i 1666, og Sigrid Pedersdtr som døde i 1667. Av skiftet etter henne 1. mai 1667 ser man at de hadde barna:
1. Oluf = Ole Johannesen Skjøl, 27 år i 1666.
2. Knut = Knud Johansen Skinnerviken, 24 år i 1666.
3. Jens = Jens Johansen, 20 år i 1666, husmann på Tangen.
4. Syver = Syver Johansen, 16 år i 1666, tjener på Grimstad.
5. Peder = Peder Johansen Skjøl, 6 år i 1666
6. Marit
7. Siri = Siri Johannesdtr g.m. Christen Paulsen Lille Nettum
8. Kari

Død og begravelse


Knud døde i 1692 på Øfstaas, Åsmarken, Toten, Oppland.

Magnhild døde omkring 1674, Øfstaas, Åsmarken, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License