Knut Jonsen Mellem-Hveem østre (1558) og Mari Hansdtr Breili (1559)

Knut og Mari er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Knut ble døpt 29. mai 1698, og foreldrene hans var Jon Pedersen Fjeld og Ingeborg Gulbrandsdtr Skjefstad østre.

Mari ble døpt 24.10.1700.

Knut og Mari giftet seg 9. juni 1730, og sammen fikk de barna

  • Hans Knudsen Mellom-Hveem østre dp. 22.10.1730, begr. 28.11.1773
  • Marthe Knudsdtr dp. 1732
  • Ingeborg Knudsdtr dp. 02.02.1735
  • Johanne Knudsdtr dp. 14.07.1737, begr. 04.05.1783
  • Pernille Knudsdtr dp. 06.12.1739, begr. 20.11.1740
  • Anders Knudsen dp. 25.10.1741, begr. 23.10.1784, g. 27.12.1775 m. Berte Abrahamsdtr Farås

Liv og virke


Etter Knut var det sønnen Hans som tok over gården. Hans var ugift. Den 6. mars 1760 avsto han halve gården i fem år, som brukspant til Tollef Olsen Hveem vestre. Men allerede 6. november 1764 solgte han ved skjøte hele gården til neste bruker; Christian Christophersen Ramstad under Fårlund søndre.

Død og begravelse


Knut ble begravet 31. mars 1754. Skifte etter Knut ble påbegynt 17. april 1754 og avsluttet 29. april 1757.

Mari ble begravet 16. mai 1756.

Kilder


  • VSHL-tidsskrift nr. 3 2014, artikkel: "Bondeslekter II, Hveem-gårdene på Toten, Del IV-V" av Alf Christian Frogner, s. 189-191 (info om Knut og Mari)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License