Kristen Taraldsen Greni (1824) og Janiken Ottersdtr (1825)

Kristen og Janike er mine 7xtippoldeforeldre

Familie


Kristen ble født på Greni, Nes, Akerhus i 1662. Faren hans var Tarald Olsen Greni.

Janike var fra Kristiania og ble født i 1674.

Kristen og Janike giftet seg en gang før 1696, og sammen fikk de barna

  • Pernille Kristensdtr f. 1696, d. 1742, g1m. Anders Olsen Auli, g2m. Gulbrand Gislesen Vågstad
  • Otter Kristensen f. 1698
  • Tarald Kristensen f. 1701, d. 1759, g1m. Siri Olsdtr Rud fra Nannestad, g2m. enka Kari Gudmundsdtr Sundby, g3m. Dorte Olsdtr Lille Sundby. Overtok Stor-Sundby.
  • Ingeborg Kristensdtr f. 1707, gm. enkemann Engel Larsen Frogner fra Skårer
  • Hågen Kristensen f. 1714, d. 1788, gm. enka Anne Amundsdtr Skarning (f. på Breen). Drev noen år en av Skarning-gardene, og overtok senere Skarningdalen
  • Hans Kristensen f. 1716

Liv og virke


I 1682 ble det holdt besiktigelse på Katterud etter forlangende av eieren, prost Colstrup. Brukeren var da Pål Tronsen. Stua var ganske bra etter at Pål hadde reparert den for noen år siden. Pål hadde dessuten bygd nytt fjøs, stall og kjellerbu. De andre husene var sauehus, "underbod" med stabbur over, kjone, vedskåle og en gammel stuebygdning. Det manglet størhus ("struss"), og derfor ble Pål pålagt å byge en ny nattstue med kjøkken innen 4 år. Det samme året, 1682, var det meningen at Pål skulle avstå garden til mesten Johan mot å få 6 rd. og mot at Colstrup skaffet Pål halvparten av Presterud til bruk. Han hadde ikke flyttet fordi han ikke hadde fått noen penger av feltskjæren og fordi Nils Presterud hadde satt seg imot at han skulle komme dit. Dommen gikk ut på at Pål skulle flytte og betale bot. Pål flyttet likevel ikke etter at denne dommen var falt, men fra 1695 delte han gården med Kristen. Kristen skjøtet bort gården til sønnen Otter.

Katterud eksisterte allerede i 1390-årene.

Død


Kristen døde i 1740, og ble begravet 15. mai 1740 på Nes, Akershus.

Janike døde i 1759, og ble begravet på Nes.

Kilder


  • NB: Bygdeboka "Nes på Romerike, bind III, Gardshistorie" av Thor Hexeberg, s. 100-105 (Katterud)
  • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 106, i kolonnen helt til høyre (Kristen død 1740)
  • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 126, nr. 62 (Janike død 1759)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License