Kristoffer Olsen Listerud (778) og Marthe Knudsdtr (779)

Kristian og Marthe er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Kristoffer ble født i 1734 på Østre Toten, Oppland. Faren hans var Ole Listerud.

Marte ble døpt 2. juli 1732, og foreldrene hennes var Knut Jonsen Mellem-Hveem østre og Mari Hansdtr Breili.

Kristoffer og Marte giftet seg ved kongelig bevilling 4. januar 1765, og sammen fikk de datteren

Død og begravelse


Marte ble begravet 7. oktober 1785.

Kilder


  • VSHL-tidsskrift nr. 3 2014, artikkel: "Bondeslekter II, Hveem-gårdene på Toten, Del IV-V" av Alf Christian Frogner, s. 189-191 (Martes slekt)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License